Hoe bereken je de omtrek in cm?

Hoe bereken je de omtrek in cm?

Je berekent de omtrek van een figuur door de lengte van alle zijden bij elkaar op te tellen.

Hoe bereken je de omtrek van oppervlakte?

Omtrek = de som van de lengtes van de randen. Oppervlakte = lengte · breedte. Oppervlakte wordt gegeven in ‘vierkante lengte-eenheid’, dit noteren we met (lengte-eenheid) 2 .

Hoe bereken je omtrek om naar diameter?

Soms weet je de straal van een cirkel niet. Dan moet je de diameter berekenen met de omtrek van een cirkel. Je gebruikt daarbij de volgende formule: diameter = omtrek / pi.

Hoe meet je de omtrek van een figuur?

De omtrek van een figuur bereken je door de afmeting van alle zijden bij elkaar op te tellen. Vergeet niet om de maateenheid te vermelden.

Hoe bereken je de omtrek en de oppervlakte van een cirkel?

π = 3,1415926…. ≈ 3,14. Straal = r. Diameter = 2 · straal = 2 · r. Omtrek =π · 2 · r = π · diameter. Oppervlakte = π · r 2

Wat is de diameter van 8 cm omtrek?

De straal is de afstand van het midden van de cirkel tot de rand. Bijvoorbeeld, als de straal van de cirkel 4 cm is, dan is de diameter van de cirkel 4 cm x 2, oftewel 8 cm. Als je de omtrek van de cirkel kent, deel die dan door π om de diameter te krijgen.

Wat is de diameter van een cirkel van 15 cm?

De diameter is gelijk aan twee keer de straal. Je kunt wat dat betreft ook de doorsnede van de cirkel meten om tot de diameter te komen. Je kunt de diameter berekenen door de straal te vermenigvuldigen met twee, wat gemakkelijk werkt wanneer je die al weet.

Wat is de formule van de oppervlakte van een kubus?

Bij een kubus zijn alle ribben gelijk. De oppervlakte is gelijk aan de som van alles zijvlakken. Dus je kan de oppervlakte van 1 zijvlak uitrekenen en vermenigvuldigen met 6. Dus de formule = zijde maal zijde maal 6.

Hoe bereken je de omtrek van een cirkel zonder pi?

De omtrek kun je berekenen door de lengte van alle zijden bij elkaar op te tellen.

Wat is de diameter van een cirkel?

De diameter van een cirkel, cilinder of bol is de lengte van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de bol of de cirkel en door het middelpunt hiervan. Deze lengte is de grootst mogelijke afstand tussen twee punten op bol of cirkel.