Hoe bereken je de oppervlakte van een figuur uit?

Hoe bereken je de oppervlakte van een figuur uit?

Oppervlakte = lengte (l) x breedte (b). Noteer de oppervlakte als: m 2 , cm 2 , km 2 , etc. Dit spreek je uit als “vierkante”.

Hoe bereken je van m naar m2?

Lengte x Breedte zijn de vierkante meters Als u muur bijvoorbeeld 5 meter lang is en 2,50 hoog dan kunt u de berekening als volgt maken: 5 meter breed x 2,50 hoog = 12,5 m2 ( vierkante meter )

Hoe bereken je een ongelijke oppervlakte?

De ongelijke vorm bestaat bijvoorbeeld uit twee rechthoeken. Neem zoiets als een L-vormige woonkamer in gedachten. Voor het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek is de formule; lengte x breedte. Dus deel de L-vorm op in twee rechthoeken.

Wat is de oppervlakte van een figuur?

Om de oppervlakte van een vlakke figuur te berekenen, werk je met verschillende woordformules. Bijvoorbeeld de oppervlakte van een rechthoek is lengte (l) x breedte (b). De oppervlakte van vlakke figuren zoals die van drie- en vierhoeken moet je kunnen berekenen. De oppervlakte wordt uitgedrukt in een oppervlaktemaat.

Hoeveel is 9 m2?

Danny: 9 vierkante meter is bijvoorbeeld 3 x 3 meter of 4,5 x 2 meter.

Hoe bereken je de oppervlakte in cm2?

Vermenigvuldig lengte × breedte. Bijvoorbeeld, stel dat je een rechthoekig oppervlakte hebt met een lengte van 4 centimeter en een breedte van 3 centimeter. In dit geval is de oppervlakte van de rechthoek 4 × 3=12 vierkante centimeter.

Wat is de oppervlakte van een vierkant?

Een oppervlakte van een rechthoek of vierkant reken je uit door lengte x breedte te berekenen. De uitkomst is dan de oppervlakte in bijvoorbeeld cm² of m².

Hoe bereken je de oppervlakte van een onregelmatige veelhoek?

Oppervlakte = 1/2 x 120 x 10√3. Oppervlakte = 60 x 10√3. Oppervlakte = 600√3.

Hoe bereken je de oppervlakte van een onregelmatige vierhoek?

Als je een diagonaal trekt dan verdeel je de figuur in twee driehoeken, en daarvoor bestaan oppervlakteformules, zoals de formule van Heroon, die zegt: Als A,B,C de zijden van een driehoek zijn, noem dan P de halve omtrek van de driehoek, dus P=(A+B+C)/2. De oppervlakte wordt dan gegeven door: √(P·(P-A)·(P-B)·(P-C)).

Hoe bereken je de oppervlakte van een grondvlak?

Als het grondvlak van de prisma een rechthoek is, dan kun je de oppervlakte van het grondvlak eenvoudig berekenen met lengte * breedte*. * Als het grondvlak een driehoek is bereken je het oppervlak met de formule 1/2 * zijde * hoogte.