Hoe bereken je deel breuken uit?

Hoe bereken je deel breuken uit?

Een belangrijke regel is dat een getal delen door een breuk hetzelfde is als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk. Ook hiervoor geldt de regel: Een breuk delen door een breuk is hetzelfde als de breuk vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.

Hoe bereken je breuken met hele getallen?

Heel getal x teller. Vermenigvuldig het hele getal met de teller van de breuk . Let op! De noemer verandert niet. Vereenvoudig de uitkomst. Vereenvoudig de uitkomst van stap 1. Haal eerst de hele getallen uit de breuk . 1 hele = 8 ⁄ 8 . Reken de som uit.

Hoe werkt een breuk?

Een breuk geeft aan hoe groot een deel van een geheel is. Het geheel is hetzelfde als het totaal of alles. Deze hele taart is het geheel. Als de taart wordt verdeeld in stukken, dan is één stuk een deel van het geheel of een breuk.

Wat is de breuk 3 4?

1/3 deel = 1/3 × 100 % = 100/3 % = 33 1/3 % 1/2 deel = 1/2 × 100 % = 100/2 % = 50 % 3/4 deel = 3/4 × 100 % = 300/4 % = 75 %

Hoe bereken je 1 8 deel?

Een hele is verdeeld in acht gelijke stukken, oftewel: 1 : 8 =. Daar hoort het kommagetal 0,125 en het percentage 12,5% bij.

Hoe bereken je ongelijke breuken uit?

De noemers moeten eerst gelijknamig worden gemaakt voor de breuken bij elkaar opgeteld kunnen worden. Als je de breuken bij elkaar optelt blijft de noemer gelijk en mag je de tellers bij elkaar optellen. Let er op het einde op of de uitkomst van de breuk nog vereenvoudigd kan worden.

Wat is de Basisbreuk van?

Een basisbreuk is een breuk die je niet meer kunt vereenvoudigen. In een verhouding vergelijk je twee getallen door ze als een breuk te schrijven. Een decimaal getal is een getal dat bestaat uit een geheel gedeelte en een decimaal gedeelte.

Wat is 2 van de 5?

De breuk 2⁄5 is dus gelijk aan 40%, het percentage dat bij de strook uit het voorbeeld hoort.

Wat is 5 8 breuk?

De breuk 5/8 is hetzelfde als de deelsom 5 : 8 en dit is een getal dat kleiner is dan één, want als je 5 taartjes hebt en je wilt ze met zijn achten opeten, krijgt iedereen minder dan één taartje. Je kunt dus heel snel zien dat 4/3 groter is dan één en dat 5/8 kleiner is dan één.

Hoeveel is 2 5 in een breuk?

Door van een breuk een honderdste breuk te maken, kun je de procenten bepalen. Je ziet dat de breuk 2⁄5 gelijk is aan 40⁄100 .