Hoe bereken je een meetkundige rij?

Hoe bereken je een meetkundige rij?

Rijen » Meetkundige rij Bij een meetkundige rij (afkorting mr) is de factor tussen twee opeenvolgende termen steeds hetzelfde. Voor een meetkundige rij met factor r en beginterm t 0 is: De directe formule: tn = t 0 · rn . De recursieve formule: tn = r · t n – 1 met beginterm t 0.

Wat is het verschil tussen een meetkundige rij en een rekenkundige rij?

Een rij waarbij elke term met eenzelfde getal verschilt van de vorige noemt men een rekenkundige rij. Het verschil, v, tussen twee opeenvolgende termen is steeds gelijk. Beschouw de rij 6, 18, 54, 162, 486, 1458, …… Een rij waarbij elke term met eenzelfde factor verschilt van de vorige noemt men een meetkundige rij.

Wat valt er onder meetkunde?

Bij meetkunde gaat het om het beschrijven en verklaren van ons omringende eigenschappen. Zoals plattegronden, richtingen, routes, schaduwen, projecties, symmetrieën, patronen enz. Ruimtelijk redeneren valt binnen meetkunde.

Wat is de reden van een meetkundige rij?

Een meetkundige rij is een rij getallen waarvan elke term (verschillend van de eerste) gelijk is aan de vorige, vermenigvuldigd met eenzelfde getal. De reden van een meetkundige rij is het getal waarmee we een term vermenigvuldigen om de volgende term te krijgen.

Wat zijn positieve termen?

Echt, eendracht, eerbiedwaardig, empathisch, empowered, enorm, erkennend, expressief, exquise, exceptioneel, euforisch, eigen, eerlijk, elegant, evenwichtig, evenredig, energievol, entertainer, evaluerend, enthousiast, eenvoudig, emotioneel, efficiënt, ervaren, expert.

Wat is een recursieve rij?

Als je in een rij getallen een regelmaat ziet kun je die regelmaat vaak met een formule beschrijven. Je gebruikt het voorgaande getal om het getal wat komen gaat te berekenen. Dat proces noem je recursie en de formule is een recursieve formule.

Wat zijn meetkundige eigenschappen?

Kerninzicht meetkundige eigenschappen Aan hun meetkundige eigenschappen herkennen we objecten: een bol, een cilinder, een kubus, een vierkant, enzovoort.

Wie heeft meetkunde bedacht?

Thales van Milete (640-546 v. Chr.) wordt gezien van de vader van de meetkunde. Hiermee bedoelen we dat hij de eerste was die van de meetkunde bestudeerde.

Wat is de reden in wiskunde?

Een meetkundige rij is in de wiskunde een rij getallen waarvan het quotiënt van twee opeenvolgende termen een constante is, de reden genaamd.

Welke Griekse letter wordt in de wiskunde?

Wiskunde. In de wiskunde is de hoofdletter Σ het sommatieteken: het symbool voor een som van gelijksoortige termen. De kleine letter σ geeft vaak aan dat een bekend “eindig” begrip wordt veralgemeend of versterkt tot een aftelbaar oneindige variant van dat begrip.