Hoe bereken je een tabel?

Hoe bereken je een tabel?

In een verhoudingstabel reken je getallen om naar de gevraagde hoeveelheid. Je vermenigvuldigt of deelt de getallen, die in dezelfde kolom staan, met hetzelfde getal. De verhouding tussen de getallen boven en onder blijft steeds gelijk. Je werkt stap voor stap naar de onbekende ofwel de gevraagde hoeveelheid toe.

Hoe bereken je procenten uit in een tabel?

10 euro is 100%, 1 euro is 10%, dus 9 euro is 90%. Breng het geheel naar 100. In de verhoudingstabel schrijf je de gegevens als volgt op: 9 van de 10 = 90 van de 100 = 90/100 = 90%.

Wat betekent 1 op de 5?

De verhouding 1 staat tot 5 is dezelfde verhouding als 20 staat tot 100 en kan je dus schrijven als 20%.

Hoe bereken je 70 van een bedrag?

Een percentage van een getal berekenen is heel eenvoudig. Je rekent eerst 1 procent uit van het getal. Je doet dit door het getal te delen door 100. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met het percentage.

Hoe bereken je schaal 1 op 100?

Methode. Een schaal van 1 : 100 betekent dat 1 lengte-eenheid van het model in het echt 100x zo groot is. Dus stel het schaalmodel van het schip is 10 centimeter, dan weet je dat het schip in het echt 100 · 10 centimeter = 1.000 centimeter (oftewel 10 meter) lang is.

Hoe meng je 1 op 25?

Vroeger was de verhouding ongeveer 1 liter olie per 25 liter benzine (1:25). Tegenwoordig mag er nog een minimum zijn van 1:50. Voor het mengen is dan speciale tweetaktolie nodig; gewone motorolie kan de motor vervuilen.

Wat is 1 op 10?

De schaal wordt vaak geschreven als breuk met “:” als delingssymbool. Als het model 10 maal zo klein is als het origineel, is de vergrotingsfactor 0,1, of anders geschreven 1 : 10 (uitgesproken als: een op tien). Dit geeft dus aan dat 1 cm van het model 10 cm van het origineel betreft.

Wat is het vijfvoud van?

Een vijfvoud is een geheel getal dat deelbaar door is door 5. Deelbaar betekent hier dat de deling uitkomt, dus zonder rest. Een voorbeeld: 65 kan je delen door 5 (=13) en is dus een vijfvoud.

Wat is de verhouding van 1 2?

Dit spreek je uit als: één staat tot twee. Als Teun 17 kilometer per uur fietst, dan fietst Peter twee keer zo snel, dus 2 x 17 = 34 kilometer per uur.

Wat is het viervoud van?

iets dat viermaal zo veel of’ zo groot is als een grondgetal: het viervoud van iets, van een getal nemen ; 2. getal dat door vier deelbaar is ; II. bw., viervoudig.