Hoe bereken je veelvoud?

Hoe bereken je veelvoud?

Je kunt een veelvoud van een getal berekenen, door hetzelfde getal er steeds bij op te tellen. Dit kun je met elk willekeurig getal doen. Op deze manier kun je dus van alle getallen de veelvouden berekenen.

Wat betekent veelvouden?

(algemeen) bedrag dat, of grootheid die, enige malen groter is dan een gegeven bedrag of een grootheid; 2. (rekenkunde) getal dat een geheel aantal malen een bepaald grondtal bevat: 9, 27, 36 zijn veelvouden van 3, dus ook erdoor deelbaar.

Wat is een veelvoud van 7?

. Veelvoud is al gedefinieerd, wanneer er alleen met positieve getallen wordt gerekend. De gehele getallen 14 en 49 zijn veelvouden van 7, −35 is een negatief veelvoud van 7.

Wat is het drievoud van een getal?

Een getal dat met 3 is vermenigvuldigd heet een drievoud. Dan is het dus ook door 3 deelbaar. Van kleine getallen kun je dat zo wel zien: 21 bijvoorbeeld is 7 keer 3.

Wat zijn de veelvouden van 11?

Voorbeeld: de veelvouden van 11 zijn: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, …….

Wat is de kleinste veelvoud van 12 en 8?

In dit geval is 24 ook het kleinste gemeenschappelijk veelvoud. Bij de volgende twee breuken ligt dat anders. Willen we deze vergelijken, dan moeten we eerst de breuken gelijknamig maken. Dit kan zoals eerder besproken door de noemers met elkaar te vermenigvuldigen, wat 8×12=96 oplevert.

Hoe bereken je het kleinste gemene veelvoud?

Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud vindt men door van iedere priemfactor in beide getallen de meest voorkomende te nemen: KGV(15, 27) = 3 x 3 x 3 x 5 = 135. (6 = 2 x 3 en 35 = 5 x 7; beide getallen hebben geen priemfactoren gemeenschappelijk), is het KGV(6, 35) = 2 x 3 x 5 x 7 = 210.

Wat zijn Vijfvouden?

Een getal dat je kunt delen door 5 heet een vijfvoud. Een vijfvoud kun je herkennen doordat het eindigt op een 5 of op een 0 (nul). Dus 995 en 6370 zijn vijfvouden en 671 en 18372 niet. Op één hand zitten 5 vingers.

Wat is het zesvoud?

zesvoud – Zelfstandignaamwoord 1. zes maal zo grote hoeveelheid 2. (wiskunde) natuurlijk getal dat deelbaar is door zes zesvoud – Bijwoord 1. zesmaal, op zes manieren, in zes opzichten, in zes onderdelen ♢ Gitaar, zedig en bezeten.

Is 0 deelbaar door 2?

Een getal is deelbaar door 2 als dat getal even is. Dit zijn getallen die eindigen op een: 0, 2, 4, 6 of 8. Een getal is niet deelbaar door 2 als dat getal oneven is.