Hoe debatteren in de klas?

Hoe debatteren in de klas?

Luister goed en laat elkaar uitpraten. Leg met voorbeelden uit waarom je iets vindt. Durf ook toe te geven. Val nooit iemand persoonlijk aan, maar altijd zijn boodschap. Leg je neer bij de beslissing van de debatleider.

Wat is een leuke stelling?

Proeven met dieren voor onderzoek moet verboden worden. Ouders moeten verplicht één dag in de week voor hun kinderen zorgen. Roddelbladen moeten verboden worden. De regering moet roken verbieden.

Hoe begin je aan een debat?

Een goede introductie kan humor, een anekdote, een schokkende feitje of een beeldend beschreven probleem bevatten. Het is belangrijk dat mensen onmiddellijk willen luisteren naar de rest van je speech. Je wil de structuur van je speech weergeven met prikkelende maar bondige labels.

Waarom debatteren in de klas?

Door te debatteren vergroten leerlingen hun spreek- en luistervaardigheden. Het versterkt burgerschapscompetenties als kritisch denken, argumenteren en respect tonen voor de mening van anderen. En het vergroot het zelfvertrouwen.

Wat is een goed debat?

Een debater moet zich tot het uiterste inspannen om de argumenten van de tegenpartij op juistheid en geloofwaardigheid te testen. In een debat klopt iets pas als het tegen het meest kritische licht staande blijft. De grondhouding is derhalve: wat gezegd wordt, klopt niet, tenzij het volstrekt onweerlegbaar is.

Hoe sluit je een debat?

Dan kun je ook kiezen voor slotzinnen: elke debater verteld dan in één zin waarom haar of zijn team het meest gelijk had in dit debat. De taak blijft dus wel hetzelfde: laten zien (aan de jury) wat de belangrijkste punten in het debat waren en dus een samenvatting geven.

Wat is een prikkelende stelling?

Een stelling gebruik je in een debat of betoog. Je kunt van een stelling ook zeggen dat het prikkelt (een prikkelende stelling). Dat betekent dat sommige mensen het er helemaal niet mee eens zijn en sommige mensen het er wel helemaal mee eens zijn. Een prikkelende stelling is handig als je wilt discussiëren met elkaar.

Wat zijn goede betoog onderwerpen?

Ons verkiezingssysteem is oneerlijk. We hebben een oneerlijk belastingstelsel. De productie en de verkoop van sigaretten moet verboden worden. Dierproeven moeten verboden worden. Mobiele telefoons zijn gevaarlijk.

Wat is een stelling voorbeeld?

In een stelling wordt een uitspraak of bewering over een onderwerp gedaan. Met een standpunt geef je je mening over die stelling. Voorbeeld: Stelling: De regering heeft een goed milieubeleid.

Wat maakt een argument sterk?

doet ter zake en ondersteunt je standpunt op een constructieve manier; weerlegt mogelijke tegenargumenten; is belangrijk en dwingend zodat de tegenpartij het niet zomaar naast zich kan neerleggen.