Hoe deel je grote getallen zonder rekenmachine?

Hoe deel je grote getallen zonder rekenmachine?

Schrijf de deelsom op tussen schuine strepen. Begin aan de linkerkant. Vraag jezelf bij ieder getal af hoevaak de deler daar in past. Maak gebruik van een hulprijtje als je dit handig vindt. Kies altijd het grootst mogelijke getal , anders klopt je antwoord niet. Deel net zolang, tot je niets (0) meer hebt.

Wat komt er na 999 miljard?

Na duizend en miljoen komen miljard, biljoen en biljard, triljoen en triljard.

Hoe rond je grote getallen af?

Een “krom” getal met veel decimalen (cijfers achter de komma) kun je op verschillende manieren afronden: 5,27439 is afgerond op 1 cijfer achter de komma: 5,3 (naar boven afgerond) 5,27439 is afgerond op 2 cijfers achter de komma: 5,27. 5,27439 is afgerond op 3 cijfers achter de komma: 5,274.

Hoe heet 1000000000000000000?

Googol – 10100 = 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

Hoe reken je een grote Deelsom uit?

Als je bijvoorbeeld met 12 mensen bent en in een auto passen 5 mensen kun je 12 delen door 5. 12 : 5 = 2 rest 2. Je hebt dus 2 volle auto’s en dan zijn er nog 2 mensen over. Je kunt het antwoord ook opschrijven met een kommagetal of met een breuk.

Hoeveel nullen heeft een Ziljard?

Hoeveel nullen heeft een Biljard: Biljard = 1 met 15 nullen.

Wat is het laagste getal van de wereld?

0 (nul) is daarvan het kleinste cijfer.

Is 25 een rond getal?

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, … 100, 200, 300, 400, … Wat als rond getal geldt, hangt af van de schaal die je kiest om met aantallen en hoeveelheden te werken. Je kunt zelfs 1 kiezen als lengte van de cyclus en de cirkel in decimale breuken verdelen.

Hoe moet je geld afronden?

Rekenvoorbeeld afronden betalingen Het eindbedrag op de kassabon wordt bij contant betalen afgerond op 0 cent of 5 cent. Zo wordt € 23,37 afgerond op € 23,35. En € 8,89 wordt € 8,90.

Hoe trek je getallen af?

Zet de getallen onder elkaar. Trek het onderste getal van het bovenste getal af en begin weer aan de rechterkant. Neem bijvoorbeeld 934 – 326 (zie afbeelding): Begin rechts: 4 – 6 kan niet dus ‘leen’ je 1 van het volgende getal, zodat je 14 – 6 kunt doen.