Hoe deel je twee breuken door elkaar?

Hoe deel je twee breuken door elkaar?

Twee breuken op elkaar delen is hetzelfde als de eerste breuk met het omgekeerde van de tweede breuk te vermenigvuldigen. De eerste stap is daarom om het omgekeerde van de tweede breuk te bepalen (waarbij de teller en de noemer van plaats gewisseld zijn). Daarna vermenigvuldig je de twee tellers.

Wat is de deler van een breuk?

Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. De teller geeft het deel van de breuk aan dat gekleurd is. De teller is het getal dat boven de deelstreep staat. De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld.

Hoe bereken je een dubbele breuk?

Als je van het eerste getal een breuk hebt gemaakt kun je de som uitrekenen. Dit kun je doen door de deelsom te veranderen in een keersom. Hiervoor moet je de getallen van de tweede breuk omdraaien. Daarna kun je de keersom uitrekenen door de denken aan de regel: teller x teller, noemer x noemer.

Hoe bereken je een breuk van een breuk?

breuk + breuk =teller + tellernoemer. Dit geldt alleen als beide noemers gelijk zijn. breuk – breuk =teller – tellernoemer. Dit geldt alleen als beide noemers gelijk zijn. breuk · breuk =teller · tellernoemer · noemer. breuk : breuk =tellernoemer:tellernoemer=tellernoemer⋅noemerteller.

Hoe bereken je een gemengde breuk?

Om een onechte breuk om te rekenen naar een gemengd getal (met een breuk en een heel getal, zoals 2 3/4), deel je de teller door de noemer. Schrijf het gehele deel van het antwoord naast een breuk, met de rest in de teller en de oorspronkelijke noemer eronder — je hebt nu een gemengde breuk!

Hoe bereken je delen?

Je kunt alle getallen door elkaar delen. In sommige gevallen is de uitkomst een geheel getal, en in andere gevallen zul je een rest of breuk overhouden. De uitkomst van 14 / 7 is 2 (een geheel getal), maar als je 17 deelt door 7 houdt je een breuk over, namelijk 17 / 7 = 2 3/7.

Wat is 3 4 deel?

3/4 deel = 75 % 1 geheel = 100 %

Hoe kan ik makkelijk breuken leren?

Je kind maakt een breuk zo eenvoudig mogelijk (vereenvoudigen) door de teller en de noemer door het hoogst mogelijke getal te delen. Je moet dus zowel de teller als de noemer door dat grootste getal kunnen delen. Dit getal wordt ook wel de grootste gemeenschappelijke deler (of ggd) genoemd.

Hoeveel is gelijk aan 65%?

Procenten, breuken en decimale getallen Bijvoorbeeld 0,1 is gelijk aan 10%, 0,65 is gelijk aan 65%.

Hoe vermenigvuldig je twee breuken met elkaar?

Om breuken te vermenigvuldigen, vermenigvuldig je de tellers (de bovenste cijfers/getallen) met elkaar en vermenigvuldig je de noemers (de onderste cijfers/getallen) met elkaar.