Hoe doe je gedeeld door op rekenmachine?

Hoe doe je gedeeld door op rekenmachine?

Deel een reeks door op ‘÷’ of ‘/’ te drukken, gevolgd door een getal. Als je rekenmachine bijvoorbeeld ‘2 ÷ 1’ zegt, druk dan op ‘÷’, de ‘2’ en dan op ‘=’ om als eindantwoord ‘1’ te krijgen.

Hoe bereken je een rest?

Bij optellen, aftrekken of vermenigvuldigen mag je rekenen met de rest van die getallen na deling, in plaats van die getallen zelf. Bijvoorbeeld als we modulo 11 rekenen: We schrijven bijvoorbeeld: 25=3 (mod 11), d.w.z. dat als je 25 door 11 deelt, dan is de rest 3.

Hoe doe je delen zonder rekenmachine?

Schrijf de deelsom op tussen schuine strepen. Begin aan de linkerkant. Vraag jezelf bij ieder getal af hoevaak de deler daar in past. Maak gebruik van een hulprijtje als je dit handig vindt. Kies altijd het grootst mogelijke getal, anders klopt je antwoord niet. Deel net zolang, tot je niets (0) meer hebt.

Wat doet de M +- knop op je rekenmachine?

De geheugen plus functie wordt gebruikt door te klikken op de knop M+. Dit voegt een waarde aan wat wordt opgeslagen in het geheugen (in eerste instantie is deze waarde nul). De geheugen min functie wordt gebruikt door te klikken op de M- toets.

Hoe moet je een breuk delen?

Twee breuken op elkaar delen is hetzelfde als de eerste breuk met het omgekeerde van de tweede breuk te vermenigvuldigen. De eerste stap is daarom om het omgekeerde van de tweede breuk te bepalen (waarbij de teller en de noemer van plaats gewisseld zijn). Daarna vermenigvuldig je de twee tellers.

Hoe bereken je een Deelstreep?

Vuistregels. Een deelstreep betekent precies hetzelfde als het normale deelteken ” : “. Reken eerst uit wat er in de teller en in de noemer staat, voordat je ze door elkaar deelt. Je kunt een getal niet delen door 0.

Wat is rest na deling?

De rest is het gedeelte van een geheel getal dat bij geheeltallige deling door een tweede geheel getal overblijft. Het resultaat van de deling van twee gehele getallen is gewoonlijk niet uit te drukken in een geheel getal, maar alleen als breuk.

Wat is deelbaar door 7?

7 als het getal, dat verkregen wordt door het laatste cijfer weg te laten en 2 maal af te trekken van het getal gevormd door de overblijvende cijfers, deelbaar is door 7. Zo is b.v. 364 deelbaar door 7, want 36 – 2 × 4 = 28 is deelbaar door 7.

Wat betekent AC op de rekenmachine?

Resultaten kopiëren of wissen Als je de hele invoer wilt wissen of een eindresultaat wilt wissen, tik je op AC.

Hoe kan je Y1 in op Gr?

Je vindt daarbij Y1 en Y2 in het menu VARS. Toets: [VARS] en kies Y-VARS 1: Function [ENTER]. Daar kun je dan de gewenste y-variabele Y1, Y2, …, Y9, Y0 kiezen.