Hoe filosoferen in de klas?

Hoe filosoferen in de klas?

Ook de praatprikkels (zie onderaan dit artikel) zijn ontzettend leuk als startpunt om te filosoferen. Bedenk een goede startvraag. Een startvraag is nog niet meteen een filosofische vraag, maar een spannende vraag die de verbeelding aanzwengelt. Vragen die beginnen met ‘stel dat’ doen het vaak goed.

Wat doen mensen als ze met elkaar filosoferen?

Filosoferen is onderzoeken, uitspraken bevragen, denkfouten ontdekken, mogelijkheden in kaart brengen, argumenteren, logisch denken maar vooral ook vrij denken. Filosoferen is dus heel veel meer dan vrijblijvend samen ergens over nadenken.

Wat is slecht filosofie?

Het kwade is in de filosofie alles wat negatief wordt geëvalueerd. Er valt te onderscheiden naar het morele kwaad dat door mensen wordt aangericht, zoals oorlog of verraad, en het natuurlijke kwaad dat de menselijke macht te boven gaat, zoals natuurrampen en de dood.

Wat is een filosoof en wat doet hij?

Een filosoof is iemand die zich bezig houdt met filosofie of wijsbegeerte, de wetenschap die zich richt op het streven naar kennis en wijsheid. Het woord filosoof komt van de Griekse woorden ‘filos’ (vriend) en ‘sofia’ (wijsheid). Filosoof betekent dus eigenlijk ‘vriend van de wijsheid’.

Wat is filosoferen kindertaal?

Wat is Filosoferen met kinderen (FMK)? FMK is nadenken, reflecteren over, het ter discussie stellen van datgene wat gewoonlijk als zelfsprekend wordt ervaren. FMK is samen op een systematische en gestructureerde wijze nadenken en praten over filosofische vragen.

Wat is het verschil tussen wetenschap en filosofie?

Het verschil tussen wetenschap en filosofie is dat wetenschap de werkelijkheid op een methodische manier bestudeert, terwijl de filosofie erop reflecteert door middel van redenering en logica.

Wat kun je worden met een diploma filosofie?

Onderzoeker aan een universiteit. Redacteur. Docent op middelbare school of hbo. Politicus. Adviseur in bedrijfsleven, zorginstelling of overheid. Uitgever.

Is filosofie iets voor mij?

Wie vooral gericht is op de praktische toepassingen van een vakgebied, komt met een opleiding filosofie niet aan zijn trekken. Voor wie graag kritisch en analytisch nadenkt over uiteenlopende onderwerpen en alles in twijfel durft te trekken, is een cursus filosofie erg interessant.

Wat kan je doen als filosoof?

In de bachelor Filosofie ontwikkel je kennis en vaardigheden waarmee je bijvoorbeeld aan de slag kunt als onderzoeker, beleidsadviseur of ethisch deskundige. Als je bent afgestudeerd, kun je vanzelfsprekendheden op een systematische en kritische manier ter discussie te stellen.

Wat is een positieve vraag?

Positieve reflectievragen Welke gebeurtenis heeft jou iets positiefs opgeleverd? Welke personen zijn belangrijker geworden in je leven? Wat heb je geleerd? Wat heb je gedaan waar je trots over bent?