Hoe ga je van cm naar dm?

Hoe ga je van cm naar dm?

1 cm = 0,1 dm = 0,01 m.

Hoeveel cm is één dm?

Van decimeter naar centimeter Als je daarna wilt berekenen hoeveel centimeter 150 decimeter is, dan moet je dat weer vermenigvuldigen met 10, want 1 decimeter is 10 centimeter.

Wat is meer 0 5 km of 450 meter?

Formule van meters (m) naar kilometers (km) 500 m / 1.000 = 0,5 km. 1.000 m / 1.000 = 1 km.

Wat is een dam in meters?

Een decameter (dam) is een lengte van 10 meter. De eenheid wordt feitelijk alleen nog in de meteorologie gebruikt.

Wat is dm rekenen?

Decimeter = Een decimeter heeft een lengte van 0,1 meter = 100 millimeter. Deci (Latijn decimus: een tiende) is geen officieel SI-voorvoegsel meer, maar wordt in praktijk nog wel gebruikt. Het symbool voor decimeter is dm.

Wat is 3 decimeter?

Een decimeter is gelijk aan een tiende deel van een meter. Het woordje ‘deci’ betekent ‘een tiende deel’.

Hoe moet je maten omrekenen?

Laat dit allemaal tenslotte ook zien op een meetlint of rolmaat: 10 kleine streepjes (mm) in een cm, 10 cm in een dm, dus 10×10 mm in een dm. Maar ook andersom: in een meter zitten 10 decimeters, in een decimeter 10 cm en 100 mm.

Is 1 meter hetzelfde als 1 liter?

Een m³ komt overeen met 1000 kubieke decimeters (dm³). En kubieke decimeters staan vervolgens gelijk aan liters. In een kubus van 1 m³ gaat dus 1000 liter.

Is dm3 gelijk aan liter?

1 liter is dus precies hetzelfde als 1 dm³. Dat betekent dat je op de trap bij liters ook kubieke decimeters kunt schrijven, omdat dit precies hetzelfde is. Hetzelfde trucje kunnen we doen met 1 milliliter (ml) water en een kubus van 1 kubieke centimeter (cm³).

Hoeveel km is 20.000 stappen?

Dit hangt namelijk af van de paslengte van een stap. Is jouw paslengte langer dan dat van iemand anders, dan zal je minder stappen nodig hebben om een kilometer af te leggen. We gaan daarom dus uit van een gemiddelde. Dit zijn 2000 stappen voor 1,5 kilometer.