Hoe ga je van een komma getal naar een breuk?

Hoe ga je van een komma getal naar een breuk?

Maak van het kommagetal een breuk. Kijk hoeveel getallen er achter de komma staan. Eén getal achter de komma = een tiende breuk ( ?⁄10 ). Twee getallen achter de komma = een honderdste breuk ( ?⁄100 ).

Hoe zet je een decimale vorm om naar een breuk?

Elke begrensde decimale vorm kunnen we eenvoudig schrijven in breukvorm: – Schrijf als teller het getal zonder komma. – Tel het aantal cijfers na de komma. – Schrijf als noemer de macht van 10 met als exponent dit aantal cijfers na de komma.

Wat is de breuk van 0 6?

Decimale getallen kunnen we schrijven als breuken. Om een decimaal getal in een breuk om te zetten, moeten we de decimalen boven hun plaatswaarde zetten. Bijvoorbeeld: in 0,6 staat er een zes op de plaats van de tienden, dus zetten we de 6 boven de 10 om de gelijkwaardige breuk te maken, 6/10.

Hoeveel is 1.5 breuk?

1/5 deel = 0,2 × 100 % = 20 % 1/3 deel = 0,3333333 × 100 % = 33,33333 %

Wat is 3 van de 4?

We hadden al gezien: [1/4] = [3/12]. [3/4] is drie keer zoveel, dus [3/4] = [9/12].

Wat is 0.75 In een breuk?

Omrekenen van breuk naar percentage = 3 : 4 = 0,75.

Wat is 0 36 als breuk?

36 : 4 = 9 100 : 4 = 25 9/25 kun je niet verder vereenvoudigen, dus 0.36 is hetzelfde als 9/25.

Wat is 7 8 breuk?

Schrijf de breuk 7/8 als een getal achter de komma belangrijk om te weten is dat breuk 7 / 8 hetzelfde is als 7 gedeeld door 8. Er zijn vaak verschillende manier om hetzelfde op te schrijven Dus laten we 8 delen door 7.

Hoe delen door Kommagetal?

Eerst schrijf je de deler links op. Vervolgens schrijf je het te delen getal rechts er van op met een schuine streep ertussen. Achter de andere schuine streep zet je het antwoord. Laat zien dat je bij kommagetallen eerst de komma’s wegwerkt voordat je de som cijferend delend gaat uitrekenen.

Hoe typ je een kleine 5?

Een superscript- of subscriptsymbool invoegen Klik op het tabblad Invoegen op Symbool. Selecteer in het vak Symbool in de vervolgkeuzelijst Lettertypede optie (normale tekst) als deze nog niet is geselecteerd. Selecteer bij Symbool de optie Superscripts en subscripts in de vervolgkeuzelijst Subset.