Hoe gaat het paasverhaal?

Hoe gaat het paasverhaal?

Het paasfeest gaat over in het reine komen met de dood. De dood is niet een noodlot dat je overkomt en dat ons bestaan ontkent, maar hoort bij het leven. In het paasverhaal heeft de dood niet het laatste woord, zoals de wederopstanding van Christus symboliseert.

Welk bijbelverhaal hoort bij Pasen?

Eerste paasdag Op zondag is het eigenlijke Pasen. Op deze dag staat Jezus weer op uit de dood. Dat ontdekten Maria en Jezus’ discipelen volgens de Bijbel toen ze bij het graf kwamen en zagen dat de grote steen die het graf beschermde, was weggerold.

Wat vieren we met Pasen?

Pasen is het feest ter herdenking van Christus’ Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag.

Wat betekent Pasen in de Bijbel?

Betekenis. Met de christelijke viering wordt, evenals met de joodse viering, de uittocht uit Egypte (de exodus) herdacht, zij het metaforisch vanuit het werk van God in en door de persoon Jezus als Christus, door christenen beschouwd als de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser.

Hoe noem je de zaterdag voor Pasen?

De laatste dag voor Pasen, Stille Zaterdag, herinnert aan de tijd dat Jezus’ lichaam in het graf lag. Op deze dag worden de kerkklokken niet geluid.

Welke dag is Jezus gekruisigd?

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder.

Wat heeft Jezus met Pasen te maken?

Pasen: de wederopstanding Op paaszondag zou Jezus zijn opgestaan uit zijn graf. Reden genoeg voor een feestje. Daarom eindigt op deze dag de vastenperiode. Omdat christenen dit nooit op hun rustdag buiten de deur kunnen vieren, is er nog een tweede dag aan vastgeplakt.

Hoe leg je Pasen uit aan kinderen?

De opstanding van Jezus Pasen is een Christelijk feest, net zoals Kerst en Pinksteren. Bij Pasen wordt herdacht dat Jezus uit de dood is opgestaan. Om het hele verhaal compleet te maken, moeten we bij de vrijdag ervoor beginnen. Jezus wordt die vrijdag, beter bekend als Goede Vrijdag, gedood.

Wat gebeurt er op paasmaandag?

Tweede Paasdag Ook wel Paasmaandag genoemd. Dit is de dag na Paaszondag en is een vrije dag in een groot aantal, voornamelijk christelijke landen. Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk handhaven allemaal Tweede Paasdag. De dag zelf heeft echter geen religieuze betekenis of verhaal.

Wat zijn de symbolen van Pasen?

Hier in Nederland en andere landen met een Germaanse oorsprong zijn in het feest enkele elementen overgenomen uit het Germaanse Ostara-feest, namelijk de paashaas en de paaseieren. Ostara is de godin van de dageraad (nieuwe dag), het (nieuwe) leven en de vruchtbaarheid.