Hoe gebruik je per se?

Hoe gebruik je per se?

Sandra wilde per se om zes uur vertrekken. Van mij hoefde dat niet per se .

Is per se Algemeen Nederlands?

De woordgroep per se komt namelijk uit die klassieke taal en betekent letterlijk zoiets als ‘door zichzelf, vanzelf’. In het tegenwoordige Nederlands betekent het ‘noodzakelijkerwijs’ (dat hoeft niet per se het geval te zijn) of ‘beslist, met alle geweld’ (hij wilde per se eerst langs het café).

Wat betekent niet per se?

De betekenis van per se is ‘op zichzelf beschouwd’, ‘vanzelf’ en ‘beslist’, ‘in elk geval’. Per se komt uit het Latijn. Mensen die rijk zijn en zich veel kunnen veroorloven, zijn niet per se gelukkig.

Waar komt het woord per se vandaan?

De vorm per se komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘door zich’, dat wil zeggen ‘voortvloeiend uit de eigenschappen van de zaak zelf’, dus: ‘noodzakelijk’. Waarschijnlijk denken veel taalgebruikers, vanwege de laatste klinker, aan een Franse herkomst.

Is voor mij een pre?

De betekenis van pre is ‘voordeel, voorkeur’. Het woord komt vooral voor in de combinaties een pre zijn en een pre hebben, in het bijzonder in de context van vacatureberichten en sollicitaties.

Wat betekent Percee?

Vertaal percée van Frans naar Nederlands doorbraak; doorbreken; doorbreking; doorkijkje; dijkbreuk; doorkijk; een uitval doen.

Hoe schrijf je in spe?

(in ‘spe) [Lat. in hoop] toekomstig, aanstaande.

Wat is het tegenovergestelde van Direct?

Uitspraak: [diˈrɛkt] zonder dat er iets tussen zit Voorbeeld: `direct licht`Antoniem: indirect Synoniem: rechtstreeks een directe treinverbinding (een treinreis zonder op een andere trein te moeten overstappe…

Wat is een Synoniem voor het woord essentieel?

wezenlijk (bn) : belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel. noodzakelijk (bn) : benodigd, essentieel, minimaal, nodig, onmisbaar, onontbeerlijk, vereist, voorgeschreven.

Wat is een simplistisch?

éénzijdig, niet breder beschouwend, maar alles of te veel uit één beginsel verklarend.