Hoe gebruik je punten en komma’s?

Hoe gebruik je punten en komma’s?

Rustpunt in de zin. Tussen twee persoonsvormen in een samengestelde zin. Tussen gelijkwaardige bijvoeglijke naamwoorden. Bij een opsomming (behalve bij het woordje ‘en’). Rond een bijzin die meer vertelt over het onderwerp. Voor voegwoorden als: omdat, hoewel, indien, maar en want.

Hoeveel komma’s in een zin?

Bij lange zinnen hoort ook een komma tussen twee persoonsvormen. Een bijzin in een bijzin hoort tussen twee komma’s. Een beknopte bijzin hoort ook tussen twee komma’s. Als de zin erg lang is komt tussen een beknopte bijzin en een hoofdzin een komma.

Is het maar komma of komma maar?

Voor het nevenschikkende voegwoord maar wordt meestal een komma gezet. De Argentijn probeerde te koppen, maar kreeg een duw tegen zijn schouder en zag de bal net naast gaan.

Wat mag niet na een komma?

Tik geen komma na een korte hoofdzin of na een ‘gewoon’ eerste zinsdeel. Zet wél een komma bij zinnen die beginnen met voegwoorden als maar, omdat, want, hoewel en als de zin begint met een bijzin.

Is een komma verplicht?

Wanneer moet je een komma gebruiken? Met komma’s geef je aan waar de lezer een pauze moet ‘lezen’. Plaats dus een komma als er bij het voorlezen (hardop of ‘in je hoofd’) een duidelijke pauze hoorbaar is. Komma’s moeten een lezer helpen de pauzes te leggen waar de schrijver ze ook bedoelde te leggen.

Welke voegwoorden geen komma?

Voor het voegwoord dat is de komma vrijwel altijd overbodig. Voor andere onderschikkende voegwoorden wordt vaak wel een komma gezet, maar niet altijd: vooral na korte hoofdzinnen is ook bij deze voegwoorden geen komma nodig.

Welke woorden mogen niet na een punt?

Je schrijft geen extra punt aan het einde van een zin als de zin eindigt met de punt van een afkorting. ​Je schrijft geen extra punt aan het einde van een zin als de zin eindigt met een punt van een citaat voor de aanhalingstekens. ​Je schrijft geen punt na een titel of achter een adres.

Hoe heet komma boven?

De apostrof, het weglatingsteken of het afkappingsteken is een leesteken in de vorm van een kommaatje bovenaan de regel (‘). Sinds de introductie van schrijfmachines en vooral sinds de opgang van computers wordt voor de apostrof vaak hetzelfde teken gebruikt als voor het accent.

Kan een komma na een punt?

Wanneer gebruik je een puntkomma? Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. De zin ervoor en erna hangen nauw met elkaar samen en een punt zou een te sterke scheiding uitdrukken.

Kan er een komma voor of?

Meestal komt er geen komma voor de nevenschikkende voegwoorden en en of. Hij eet graag cornflakes, havermoutpap, boterhammen en spiegeleieren. Agna is op kamp en Osip logeert bij vrienden.