Hoe heet de elfenkoning?

Hoe heet de elfenkoning?

Oberon of ook Auberon, Koning der Schaduwen en elfen, is het bekendst als de feeënkoning uit Shakespeares toneelstuk A Midsummer Night’s Dream, geschreven rond 1595.

Hoe heet de kleinste Europese Valkensoort 9 letters?

Het smelleken is de kleinste valkensoort.

Hoe wordt Elpenbeen ook wel genoemd?

Ivoor = Ivoor (soms ook: elpenbeen of elp) is het harde, witgekleurde materiaal afkomstig van de slagtanden van landdieren zoals olifanten, nijlpaarden of mammoeten, of zeedieren zoals de walrus of narwal.

Wat is de naam van de elfenkoning Oberon?

Creagrus furcatus = oberon of ook Auberon, Koning der Schaduwen en Feeën, is het meest bekend als de elfenkoning uit Shakespeares toneelstuk A Midsummer Night`s Dream, geschreven rond 1595.

Hoe heet de vrouw van elfenkoning Oberon?

In de mythologie heeft Oberon een vrouw Titania. Door sommigen wordt de fee die af en toe verschijnt in het Wonderwoud gezien als een uitbeelding van Titania.

Wat is de kleinste roofvogel?

Het smelleken is de kleinste roofvogel van Europa. Daarom wordt deze superfanatieke jager ook wel dwergvalk genoemd. Hij is niet veel groter dan een merel, maar ondanks zijn lengte heeft hij niet veel moeite andere vogeltjes buit te maken. Het smelleken broedt niet in Nederland, maar is deze maand nog wel te zien.

Wat is de kleinste roofvogel ter wereld?

De kleinste roofvogels zijn dwergvalken met een vleugelspanwijdte van 15 centimeter.

Hoe noemen we het kleurenpalet van het zonlicht 8 letters?

Spectrum = 1) Drukletter 2) Gamma 3) Kleurenband 4) Kleurenband bij ontleding van licht 5) Kleurenbeeld 6) Kleurengamma 7) KLEURENPALET van het zonlicht 8) Kleurenreeks 9) Kleurenreeks ontstaan door kleurschifting 10) Kleurenscala 11) K…

Wat rijmt er op idioten?

anekdote. anekdoten. asymptoten. creosoten. dommekloten. entrecote. Epiroten. halfgesloten. hooggesloten. hugenoten. isofoten. Kaïroten. kortgekote. kortst gekote. kreosoten. langgekote. langst gekote. levensgrote. meliloten. middelgrote. onbespoten. onverdroten. overgoten. overgrote.

Welk woord heeft 33 letters?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering – 33 letters Een belangrijke verzekering voor ZZP’ers, de arbeidsongeschiktheidsverzekering of ook wel de AOV. Het even lange woord arbeidsongeschiktheidsvoorziening kan ook gebruikt worden.