Hoe heet een 9 hoek?

Hoe heet een 9 hoek?

Een negenhoek, enneagoon of nonagoon is een figuur met 9 hoeken en 9 zijden. Een regelmatige negenhoek is een regelmatige veelhoek met 9 hoeken van 140°.

Hoe noem je een 8 hoek?

octagon) een veelhoek met acht zijden en acht hoeken.

Hoe noem je een 12 hoek?

Een dodecagon is een figuur van vlakke geometrie . Het is een veelhoek met 12 hoekpunten , dus 12 zijden en 54 diagonalen . De som van de interne hoeken van een niet- gekruiste dodecagon is gelijk aan 1.800 graden .

Hoe maak je een 6 kant?

Het uitzetten van een zeshoek is heel eenvoudig. De tekening maakt duidelijk hoe dat gaat. Trek een cirkel met de juiste doorsnee en zet daarin steeds (zesmaal) de straal (de halve middellijn) van punt tot punt langs de rand. U zult zien dat het precies past en u krijgt een perfecte zeshoek.

Hoe heet een Zevenhoek?

Een zevenhoek of heptagon of heptagoon is een veelhoek met zeven hoeken en evenzoveel zijden. “Hepta – έπτα” is Grieks voor zeven, “gonia – γωνία” is Grieks voor hoek. Een regelmatige zevenhoek heeft zeven gelijke zijden en zeven gelijke hoeken.

Wat is n veelhoek?

Een veelhoek is een 2-dim meetkundige figuur met drie of meer hoeken; bij een regelmatige veelhoek zijn alle hoeken en zijden even groot en passen zowel in als om een cirkel; bijv. regelmatige driehoek, zeshoek, vierhoek, achthoek en vijfhoek.

Hoe teken je een vijfhoek?

Teken een cirkel met het middelpunt in O, waarop de hoekpunten AEGHF van de vijfhoek moeten komen te liggen. Een van de snijpunten van de groene cirkel met de horizontale as is punt B. Bepaal op de bekende manier het midden C tussen O en B.

Hoeveel graden is een 8 hoek?

Een regelmatige achthoek bestaat uit 8 gelijkbenige driehoeken. De tophoek van één zo’n driehoek is 360/8=45°. Voor de twee andere hoeken van zo’n driehoek blijft er dan 180°-45°=135° over. Een hoek van de regelmatige achthoek is dus 135°.

Hoe noem je een diagonaal?

Een diagonaal is een lijn die het ene hoekpunt met het andere tegenoverliggende hoekpunt verbindt. Hiernaast zie je een voorbeeld van een rechthoek, de blauwe lijnen die je ziet zijn diagonalen. Diagonalen heb je soms nodig om de oppervlakte van de figuur te berekenen, bijvoorbeeld bij de ruit.

Hoeveel diagonalen zitten er in een 6 hoek?

Vanuit elk hoekpunt van de zeshoek lopen er 3 diagonalen ‘weg’. Er zijn immers 6 punten, maar er loopt geen diagonaal naar zichzelf of naar de buurpunten (want dat zijn zijden!). Er zijn zes hoekpunten met elk 3 diagonalen… dus 18 diagonalen, maar dan tel je wel alles dubbel, dus zijn het er 9.