Hoe heten de accenten in het Frans?

Hoe heten de accenten in het Frans?

Als uitspraaktekens worden het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^) gebruikt. Uitspraaktekens worden in Nederlandse woorden boven de klinker e gezet om de juiste uitspraak weer te geven. Ze komen daarnaast voornamelijk voor op de klinkers a, e, i, o en u in woorden van Franse oorsprong.

Hoe type Ik accenten?

Typ “ met een i, o, e, a , u , y en u krijgt: ï, ö, ë, ä, ü, ÿ Typ ‘ met een i, o , e, a, u, y, c en u krijgt: í, ó, é, á, ú, ý, ç Typ ~ met een o, a, n en u krijgt: ã, õ, ñ Typ ` met een i, o, e, a, u en u krijgt: ì, ò, è, à, ù Typ ^ met een i, o, e, a, u en u krijgt: î, ô, ô, â, û

Hoe heten de accenten op letters?

Bij woorden die aan een andere taal zijn ontleend, mogen de accenttekens accent aigu (´), accent grave (`), accent circonflexe (^), en andere diakritische tekens zoals het trema (¨), de umlaut (¨) en de cedille (ç) ook bij hoofdletters worden gebruikt. De tekens geven aan hoe het woord uitgesproken moet worden.

Wat is ê?

Ê (onderkast: ê) is een letter E met een accent circonflexe er op. Het is een letter in het Friulische, het Koerdische en het Vietnamese alfabet. De letter komt ook voor in het Afrikaans, Frans, Nederlands, Portugees, Welsh en het Albanees, maar alleen als een variant op de gewone “e”.

Wat betekent Circonflexe?

Het accent circonflexe, of kortweg de of het circonflexe of circumflex (Latijn: circumflexus, rond, gebogen), is een dakvormig diakritisch teken op een klinker of een medeklinker.

Hoe spreek je é?

Je spreekt de è dan hetzelfde uit als dat je in het Nederlands het woord ‘erg’ zou zeggen. Een streepje naar boven: (‘) In het Frans noem je dit de accent aigu . Dit zie je alleen boven de letter e. Als er een woord is met é dan spreek je de é uit als een lange ee.

Hoe schrijf je é?

De É (onderkast é) is een in het Latijnse alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter E met een daarboven geplaatste accent aigu.

Waar zit accent Circonflexe?

Grave (à, è, ì, ò, ù): typ het teken ` (links naast de 1-toets) en daarna de letter. Circonflexe (â, ê, î, ô, û): typ het teken ^ (op de 6-toets) en daarna de letter. Tilde (ã, õ, ñ): typ het teken ~ (links naast de 1-toets) en daarna de letter.

Hoe maak je een Ç?

Alt 135. Met de linker Alt toets en numeriek toetsenbord [?] AltGr , Met de Alt Gr-toets. ‘ c. Met de dodetoetsmethode. Alt c. Met de Alt toets. Gerelateerde tekens. Ç Hoofdletter C met cedille . ç Kleine letter c met cedille . Ć Hoofdletter C met acute. ć Kleine letter c met acute.

Hoe noem je æ?

“Æ”, of “æ”, is een klinker en een grafeem gebruikt in het Deens, Faeröers, Fries, IJslands, Noors, Ossetisch en Schots. Het teken werd ook gebruikt in het Oudengels, in middeleeuws en vroegmodern Latijn en in het Frans.