Hoe heten de baby’s van dieren?

Hoe heten de baby’s van dieren?

Aap – Een jong. Beer – Een welp. Dolfijn – Een kalf. Duif – Een pieper. Eend – Een piel, pijltje, pul of eendekuiken. Ezel – Een veulen. Fret – Een pup. Geit – Een lam of een ket.

Hoe noem je het jong van een varken?

Een mannetjesvarken heet een beer en een vrouwtjesvarken noem je een zeug. Varkens worden ongeveer 12 jaar oud, maar in de vleesindustrie worden varkens veel eerder geslacht. Per keer kan een zeug wel 12 jonkies krijgen. Jonge varkentjes noem je biggen.

Hoe noem je het jong van een nijlpaard?

Een mannetjes-nijlpaard heet stier, een vrouwtje een koe en een jong een kalf. Het gebied waar een nijlpaard de baas is, heet een territorium.

Hoe heet het kind van een ezel?

Jongen van ezels heten ezelsveulens. Een kruising tussen ezelhengst en paardenmerrie wordt muildier genoemd, die tussen ezelin en paardenhengst heet een muilezel. Alle mannelijke nakomelingen tussen deze kruisingen zijn onvruchtbaar.

Hoe heet jong van een vogel?

Een kuiken is het jong van een vogel. De term wordt in het bijzonder gebruikt voor het jong van een hoendervogel, zoals een kip. Kuikens worden geboren in een nest.

Hoe noem je het jong van een schaap?

Een vrouwelijk schaap wordt ooi genoemd, een mannelijk dier een ram en een jong een lam.

Hoe heet de baby van een leeuw?

[m] – [n] ; jong van bepaalde zoogdieren (o.a. beer, leeuw, vos, wolf).

Hoe heet een baby van een zebra?

De merrie is een jaar zwanger. Dan wordt de baby-zebra, het veulen, geboren. Zijn strepen zijn nog niet zwart, maar bruin. Na tien minuten kan het veulen staan en na een uur kan hij al lopen en rennen.

Hoe heet de baby van een hond?

Wanneer een hond op de wereld komt dan noemen we hem of haar een puppy of wel een pup, “Meine kleine Poepie”. Puppy’s blijven tot ze 6 of 7 weken oud zijn in het nest bij hun moeder en gaan dan op eigen benen staan. Op een leeftijd van 7 tot 9 weken zijn hun zintuigen volledig ontwikkeld.

Hoe noem je een jong van een olifant?

Geboorte van een kalfje Na een draagtijd van 22 maanden wordt een jonge olifant geboren. Een jonge olifant wordt een kalf genoemd. Het kalf weegt bij de geboorte ongeveer tussen de 80 tot 115 kilo!