Hoe kan je makkelijk de tafels leren?

Hoe kan je makkelijk de tafels leren?

Net zoals veel kinderen het alfabet hebben geleerd door het liedje te zingen, helpt het zingen van een liedje met de tafels voor de meeste kinderen enorm goed om te tafels in het hoofd te krijgen.

Wat is een tafel rekenen?

De tafels van vermenigvuldiging of kortweg tafels zijn een hulpmiddel om snel te kunnen vermenigvuldigen. De tafels worden op de basisschool uit het hoofd geleerd om vermenigvuldigingen uit te kunnen voeren.