Hoe kom ik achter mijn Cito score?

Hoe kom ik achter mijn Cito score?

Voor informatie over de citoscore kunt u terecht bij: de school van uw interesse. cito.nl. Scholenopdekaart.nl.

Waar staan de letters Cito voor?

Cito: objectief toetsen Psycholoog Adriaan de Groot legde in de jaren zestig de basis voor de oprichting van Cito (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Hij geloofde dat een objectieve toets kon helpen om inzicht te krijgen in het hele kind.

Wie maakt de Cito toets?

College voor Toetsen en Examens (CvTE) De Centrale Eindtoets wordt onder regie van het CvTE en in nauwe samenwerking met Stichting Cito en DUO gemaakt. Het CvTE stelt de toetswijzer en niveaus en opgaven van de toetsen vast en de beoordelingsnormen en de scores die daarbij horen.

Hoe werkt de Cito score?

Bij de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt de uitslag omgezet in een letterscore van A tot en met E of naar Romeinse cijfers I t/m V. Het hoogste niveau is A, en het laagste niveau is E. Bij de normering met Romeinse cijfers is het hoogste niveau I en het laagste niveau V.

Welke Cito-score voor havo vwo?

Voor het VWO adviseert CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, een score van minstens 545. Bij een iets lagere score wordt de havo aanbevolen (zolang de score wel minstens 537 is). Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen.

Is de Citotoets een IQ test?

Nee, de Citotoets is een leervorderingentoets.

Wat is de hoogste Cito score?

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd.

Hoeveel fouten in Cito toets?

Hoeveel fouten er gemaakt kunnen worden om toch de maximale score te halen, verschilt per jaar. Hiervoor worden de scores van alle leerlingen met elkaar vergeleken en op basis van daarvan wordt de schaalverdeling gemaakt. Meestal kan een kind maximaal rond de twaalf antwoorden fout beantwoorden om toch 550 te scoren.

Wie kijkt de Cito toets na?

Jouw juf of meester stuurt alle toetsen naar het Cito. Dit is de organisatie die de toetsen maakt en nakijkt. Daar worden de blaadjes door een machine nagekeken. De blaadjes die je gebruikt, hebben allemaal vakjes waarbij je het vakje onder het goede antwoord moet inkleuren.

Hoeveel fouten bij Cito score 545?

Voor de maximale score van 550 moest een leerling 20 fouten of minder maken (van in totaal 220 taal- en rekenopgaven). Bij deze score adviseren scholen het vwo-niveau. Deze leerlingen scoren dan een A+ score of een I+ score.