Hoe komt Save the Children aan hun geld?

Hoe komt Save the Children aan hun geld?

Hoe komt Save the Children aan inkomsten? In de eerste twee gevallen gaat het vaak om ‘geoormerkt’ geld. Dat betekent dat het geld per se aan een bepaald programma uitgegeven moet worden, bijvoorbeeld aan de strijd tegen kindhuwelijken of aan noodhulp in Zuid-Soedan.

Hoe betrouwbaar is Save the Children?

Save the Children is Erkend! In 2020 hebben alle Save the Children landen samen 197 miljoen kinderen bereikt. Tussen jouw bijdrage aan Save the Children en de kinderen staat enkel onze lokale collega. Zij weten precies wat een kind nodig heeft en bezit de kennis en ervaring om dit te realiseren.

Hoeveel geld gaat er naar Save the Children?

Daarmee vraagt de organisatie aandacht – en donaties – voor de bescherming van kinderen in oorlog. Dat zijn er volgens Save the Children 420 miljoen. En volgens de organisatie worden zij ‘iedere dag geconfronteerd met geweld’.

Wie is de baas van Save the Children?

Onze directeur, Pim Kraan, zit met zijn salaris van 139.908 bruto per jaar ruim onder het absolute maximum jaarinkomen dat geldt voor een organisatie als Save the Children. Meer informatie over zijn salaris vind je in het meest recente jaarverslag.

Wie is Pim Kraan?

Pieter Maurice (Pim) Kraan is sinds 1 september 2014 directeur van Save the Children Nederland. Bij voorgaande werkgevers was hij zowel nationaal als internationaal actief met de verkenning en hulpcoördinatie na rampen, met grootschalige noodhulpoperaties en met wederopbouw.

Wat doet Save the Children in Nederland?

En we beschermen kinderen tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting. Hoe we dat doen? Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties, realiseren duurzame ontwikkeling en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord.

Wat verdiend de directeur van het gehandicapte kind?

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind: salaris directeur €108.176. Gehandicaptensport: salaris directeur €118.591.

Wat verdient de directeur van de voedselbank?

Haar salaris bedraagt € 81.855 op jaarbasis (€47.749 voor de periode juni-december 2021), inclusief vakantiegeld. De pensioenpremie voor 2021 betrof €5.833 en haar belaste vergoeding € 39.

Wat verdient de directeur van giro 555?

Het salaris van de directeur van Cordaid is namelijk een dikke 118.000 euro per jaar!

Wat blijft er aan de strijkstok hangen bij goede doelen?

Het CBF eist dat een goed doel minimaal 70 procent van de uitgaven besteedt aan zijn doelstellingen. Inhoudelijk valt het CBF-register mij wat tegen. Het is duidelijk dat de informatie door de goede doelen zelf wordt aangeleverd.