Hoe krijg ik rust in de klas?

Hoe krijg ik rust in de klas?

De afspraken om rust in de klas te krijgen zijn niet duidelijk. Rust in de klas creëer je door samen afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat. In de meeste groepen worden wel regels afgesproken waar je je aan te houden hebt. Soms zijn het schoolbrede regels, maar meestal worden ze wel per groep gemaakt.

Waarom rondlopen in de klas?

Zitten, staan of lopen brengen alle drie een andere energie in de klas. Het laagste energieniveau is zitten, het hoogste energieniveau is lopen. Staan zit ertussenin. Wil je de aandacht van de klas hebben, dan is het beter om te gaan staan dan rond te lopen.

Wat moet je doen als een leerling de les verstoort?

5.2 Aansturen met lichaamstaal. Als een leerling de les verstoort, is het eerste wat je doet de verstoring met lichaamstaal aansturen met als doel daarmee de verstoring op te lossen. Deze manier van oplossen van een verstoring draagt bij aan de orde omdat je onhoorbaar en efficiënt storend gedrag oplost.

Wat heeft een drukke klas nodig?

Praat niet te luid of te snel. Geef geen instructies tot iedereen stil is. Betreed het domein van de leerlingen: loop door de klas, spreek babbelaars van dichtbij rustig aan. Breng rustmomenten in je les: lezen, individuele oefeningen, videofragment …

Hoe sta je zelfverzekerd voor de klas?

Analyseer jouw onzekerheid. Investeer (enorm!) in een goede voorbereiding. Zorg voor extreem heldere regels en kaders. Investeer in de start van de les. Heb een zelfverzekerde lichaamshouding. Spreek duidelijk (niet te snel!) Stimuleer positief gedrag vaker dan dat je negatief gedrag afremt.

Wat is storend gedrag in de klas?

Leerlingen die negatieve aandacht vragen (door de klas roepen, brutaal zijn, ongevraagd van de plaats komen) doen dit omdat de leraar vaak onvoorspelbaar is in zijn aandacht gevende gedrag. Negatieve aandacht is over het algemeen intens, efficiënt (snel en makkelijk), voorspelbaar en duidelijker dan positieve aandacht.

Hoe geef je een les?

Praat luid en duidelijk en geef aan hoe lang je instructie duurt. Geef aan wat de leerlingen gaan doen. Geef aan hoe ze het moeten doen. Geef aan hoe lang ze ervoor krijgen. Welke hulp mogen ze gebruiken? (Woordenboek, rekenmachine, overleggen met zijn tweeën?)

Hoe ga je om met gedragsproblemen in de klas?

Laat de kinderen succeservaringen opdoen en benoem die ook. Heb hoge verwachtingen en spreek die ook uit. Behandel iedereen gelijkwaardig, maar niet gelijk. Signaleer leerproblemen tijdig en pak ze aan, want als ze langdurig voorkomen kunnen er gedragsproblemen bij komen.

Hoe ga je om met negatieve aandacht kind?

Het bevorderen van goed gedrag Jouw aanmoediging, aandacht, kus of knuffel stimuleren positief gedrag bij je kind. Net zoals het belangrijk is goed gedrag te belonen, is van belang dat je nalaat om negatief gedrag te belonen. Hoe kun je dit doen? Bijvoorbeeld door het ongewenste gedrag actief te negeren.

Hoe consequent zijn in de klas?

Geef grenzen aan. Iedere docent kan vaardigheden aanleren om orde te houden in de klas . Geef structuur aan. Wees een voorbeeld. Houd je vast aan consequenties. Zorg dat de ouders aan jouw kant staan.