Hoe kun je zien welke breuk groter is?

Hoe kun je zien welke breuk groter is?

Maar het belangrijkste om te weten is dat als de noemer groter is, je de hele in meer stukjes verdeeld dus elk stukje is dan kleiner. Als je de noemer groter maakt wordt de breuk kleiner. Als je de teller groter maakt dan is de breuk ook groter. Als je de teller groter maakt dan is de breuk ook groter.

Hoe maak je 2 breuken gelijknamig?

Noemer x noemer. Vermenigvuldig de noemers van de breuken met elkaar. De gelijknamige breuken worden in dit geval “twaalfden”. 2a. Noemer x teller. 2b. Noemer x teller. Bereken de uitkomst van de som. Je hebt de breuken uit de voorbeeldsom nu gelijknamig gemaakt.

Wat is het verschil tussen gelijknamige en gelijkwaardige breuken?

Je zegt dan ook dat 1/3 en 2/6 gelijkwaardig zijn. En dat is iets anders dan gelijknamig. Gelijknamige breuken hebben namelijk – het woord zegt het al – gelijke namen, dus gelijke noemers. 1/6 en 3/6 zijn dus gelijknamig, maar niet gelijkwaardig.

Hoe maak je een gelijkwaardige breuk?

Door de teller en de noemer te vermenigvuldigen met hetzelfde getal, maak je een gelijkwaardige breuk. Laat met behulp van taarten zien dat gelijkwaardige breuken even groot zijn. De teller en de noemer zijn met hetzelfde getal vermenigvuldigd.

Welke breuk is groter groep 6?

Als je de breuken 1/2 en 1/5 op dezelfde getallenlijn zou zetten, zie je heel snel welke breuk het grootste is, namelijk 1/2. Die staat namelijk dichter bij de 1 dan 1/5. Zet je daar ook nog 4/5 bij, dan zie je dat die nog groter is dan 1/2.

Hoe groter de teller hoe kleiner de breuk?

Hoe kleiner de noemer, hoe groter de breuk. Hoe groter de teller, hoe groter de breuk. Hoe kleiner de teller, hoe kleiner de breuk. Hier geldt dezelfde regel als voor de stambreuken.

Wat is hetzelfde als 1 4?

1/4 deel = 25 % 1/2 deel = 50 % 3/4 deel = 75 % 1 geheel = 100 %

Welke breuk is gelijk aan 6 24?

De breuken 6/24 en 4/24 zijn gelijknamige breuken. We kunnen de breuken 1/4 en 1/6 ook gelijknamig maken door met andere getallen te vermenigvuldigen. 3/12 en 2/12 zijn gelijknamige breuken.

Is 1 1 een stambreuk?

Echte breuken hebben een waarde die absoluut gezien kleiner is dan 1, onechte breuken leveren een waarde op die absoluut gezien groter of gelijk is aan 1. Een breuk met teller 1, bijvoorbeeld 1⁄40, noemt men een stambreuk.

Wat is een gemengde breuk?

Een gemengde breuk is een getal dat bestaat uit een geheel getal en een echte breuk.