Hoe laat is het vragenuurtje?

Hoe laat is het vragenuurtje?

Het vragenuur in de Nederlandse Tweede Kamer is een wekelijks terugkerend onderdeel van een plenaire vergadering, waarin Kamerleden de gelegenheid hebben mondelinge Kamervragen aan de regering te stellen. Het vragenuur wordt elke dinsdag om 14.00 uur gehouden.

Wat is plenair vergaderen?

De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. De Voorzitter van de Tweede Kamer leidt de plenaire vergadering. Deze wordt gehouden in de grote vergaderzaal, de plenaire zaal. Als er ten minste 76 Kamerleden in het Kamergebouw aanwezig zijn, mag er plenair vergaderd worden.

Wat is het parlement of staten generaal?

Regering controleren en wetten maken Het parlement (ook wel Staten-Generaal) controleert het beleid van de regering (de Koning en de ministers). Ook heeft het parlement een wetgevende functie. Een wet gaat pas in als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen.

Wat gebeurt er als een motie is aangenomen?

Een motie is geldig indien zij niet in strijd met wet, statuten of enig ander bindend geldend document is, en, in overeenstemming met de vormvereisten ingediend wordt, in stemming wordt gebracht en wordt aangenomen en zich daarnaast richt op een werkgebied dat onder de competentie valt van een vergadering.

Wie heeft recht van interpellatie?

Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecre- taris ter verantwoording roepen en mondelinge of schriftelijke vragen stellen. Dit heet het recht van interpellatie. Een minister of staatssecretaris is verplicht antwoorden te geven op deze vragen.

Wie wordt minister-president 2022?

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet, als opvolger van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president.

Hoe lang mag je lid zijn van de Eerste Kamer?

De kiezers kiezen de leden van beide kamers voor vier jaar.

Wie zit er in de plenaire vergadering?

De plenaire vergadering van het Parlement telt 705 leden, die afkomstig zijn uit de 27 lidstaten van de Europese Unie. De debatten vinden plaats in 24 talen.

Wat betekent het woord plenair?

plenair – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ple-nèr 1. waar iedereen bij is of aan meedoet ♢ de groepjes vergaderden na de middag plenair Bijvoeglijk naamwoord: ple-nèr de/het plenaire …

Waar vergadert de Eerste Kamer?

De Eerste Kamer is sinds haar instelling gevestigd op het Binnenhof. Tot 1849 vergaderde zij in de Trêveszaal en daarna in de voormalige vergaderzaal van de Staten van Holland waar zij nu nog zetelt. De plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar.