Hoe leer je de tafel van 3?

Hoe leer je de tafel van 3?

Leg eerst uit dat een tafelsom een keersom is waarmee je uitrekent dat je een aantal keer iets hebt. Bij de tafel van heb je steeds een aantal keer 3. Leg daarna uit hoe een keersom is opgebouwd met het keerteken en dat het eerste getal aangeeft hoeveel keer je iets hebt en het tweede getal hoeveel het er steeds zijn.

Wat is de tafel van 5?

Bij de tafel van 5 vermenigvuldig je een getal, meestal de getallen 1 tot en met 10, met het getal 5.

Welke tafels in groep 3?

Kinderen starten veelal met het aanleren van de tafelsommen van de tafels van 1, 2, 5 en 10. Vervolgens komen de tafels van 3, 4, 6, 7, 8 en 9 aan bod. Als kinderen deze tafels beheersen kunnen ze de overstap maken naar het oefenen met de tafels van getallen boven de 10.

Welk getal zit in de tafel van 3 4 en 5?

Naar beneden afronden op tientallen: Eindigt het getal op 0,1,2,3 of 4, dan rond je naar beneden af. 70 70 71 70 72 70 73 70 74 70 Naar boven afronden op tientallen: Eindigt het getal op 5,6,7,8 of 9, dan rond je naar boven af.

Wat is de tafel van 15?

Bij de tafel van 15 heb je steeds een aantal keer 15. Leg daarna uit hoe een keersom is opgebouwd met het keerteken en dat het eerste getal aangeeft hoeveel keer je iets hebt en het tweede getal hoeveel het er steeds zijn.

Wat is de tafel van 17?

Wat is de tafel van 17? Bij de tafel van 17 vermenigvuldig je een getal, meestal de getallen 1 tot en met 10, met het getal 17. Het is dus een herhaalde optelling van het getal 17. Hoe vaak je 17 moet optellen wordt bepaald door de vermenigvuldiger, het eerste getal in de vermenigvuldiging.

Hoe snel moet je de tafels kunnen?

Twee seconden maximaal per som is het minimum. Maar sneller is bij veel kinderen op den duur ook mogelijk. Ik heb verschillende leerlingen gehad die alle 100 keersommen door elkaar maakten binnen de 2 minuten; in minder dan 120 seconden dus. Op papier, dat wel, dus ze hoefden alleen de antwoorden op te schrijven.

Hoeveel is 8×7?

Als je beseft dat je de mist ingaat bij 8×7 = 48, leer je op termijn beter rekenen dan iemand die weinig fouten maakt zonder benul welke fouten het zijn. “Hoeveel is 7 keer 8, Anna?”

Wat moet een kind eind groep 3 kunnen?

Zo moet een kind in groep 3 eenvoudig logisch kunnen redeneren, veel informatie kunnen verwerken en opslaan in het geheugen en aandacht kunnen vasthouden. Ook moet het de Nederlandse taal voldoende beheersen om instructies te kunnen volgen en gedragsregels aan te leren.

Wat is belangrijk in groep 3?

In het begin van groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten uit groep 2. Kinderen leren getallen herkennen en schrijven. Daarnaast maken ze kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Wat later in groep 3 leren kinderen de + en – tekens kennen en gaan ze echte sommen maken.