Hoe lees je een staafdiagram af?

Hoe lees je een staafdiagram af?

In een staafgrafiek wordt er informatie gegeven door middel van staven. De lengte van de staven geeft de hoeveelheid van iets weer. In de legenda kun je lezen wat de betekenissen zijn van de gebruikte kleuren en patronen van de staven.

Wat voor soort grafieken zijn er?

grafieken . diagrammen. lijndiagram. staafdiagram. histogram. cirkeldiagram. beelddiagram. steelbladdiagram.

Hoe kan je een grafiek aflezen?

Voordat je informatie uit een grafiek kunt aflezen moet je eerst weten waar de grafiek over gaat. Het belangrijkste hierbij is om te weten welke informatie op de horizontale as (ook wel de x-as genoemd) en op de verticale as (ook wel de y-as genoemd) staat. De verticale as is de y-as. De horizontale as is de x-as.

Waarom gebruik je een staafdiagram?

Staafdiagram. Een staafdiagram kan de verhouding tussen verschillende categorieën laten zien voor een vaste tijdsperiode, of een ontwikkeling over tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal websitebezoekers per maand. Gebruik bij een staafdiagram as-labels op de horizontale (Y) as.

Waarom geen cirkeldiagram gebruiken?

Wanneer je echt datasets met elkaar wilt vergelijken, kun je beter geen cirkeldiagrammen naast elkaar zetten. Hierdoor verlies je het overzicht en is het lastig om de data te vergelijken. Beter kies je dan voor een gestapeld staafdiagram.

Wat laat een staafdiagram zien?

Een staafdiagram teken je op schaal. Elke staaf geeft een bepaalde categorie of soort weer. De lengte van de staven geeft aan hoe vaak iets voorkomt.

Wat is het verschil tussen een staaf en histogram?

Een staafdiagram maak je bij een discrete verdeling. Dit gaat bijna altijd om kwalitatieve data (nominaal of ordinaal). Een histogram maak je bij een continue verdeling. Dit gaat altijd om kwantitatieve data (interval of ratio).

Wat is het verschil tussen een blokdiagram en een staafdiagram?

Een beelddiagram is een vorm van een staafdiagram waarin de lengte van de staven door figuurtjes wordt aangegeven. Een blokdiagram of vlakdiagram is een schematische voorstelling van een systeem of een proces, waarin de belangrijkste functie schematisch in blokken zijn aangegeven.

Wat is de betekenis van staafdiagram?

Een staafdiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van data, afkomstig uit een discrete kansverdeling. Dit diagram toont staven van geringe breedte met hoogte gelijk aan de (relatieve) frequenties opgericht boven de mogelijke waarden.

Hoe maak je een staafdiagram in Excel?

Selecteer de gegevens. Afhankelijk van de Excel-versie die u gebruikt, selecteert u een van de volgende opties: Excel 2016: Klik op Invoegen > pictogram Kolomdiagram of Staafdiagram invoegen en selecteer de optie voor het kolomdiagram van uw keuze.