Hoe los je een breuk in een breuk op?

Hoe los je een breuk in een breuk op?

Dit kun je doen door de deelsom te veranderen in een keersom. Hiervoor moet je de getallen van de tweede breuk omdraaien. Daarna kun je de keersom uitrekenen door de denken aan de regel: teller x teller, noemer x noemer. Denk aan het vereenvoudigen.

Hoe moet je breuken plus doen?

Algemene uitleg breuken optellen Gelijknamig maken: maak de noemers van beide breuken gelijk. Vermenigvuldig hiertoe de teller en de noemer van de ene breuk met de noemer van de andere breuk en andersom. Tel de tellers van de breuken bij elkaar op. Omdat de noemers gelijk zijn, mogen we de tellers bij elkaar optellen.

Hoe tel je breuken van elkaar af?

De hoofdregel voor minsommen met gelijknamige breuken is simpel: als je gelijknamige breuken van elkaar gaat aftrekken, haal je altijd alleen de tellers van elkaar af. De tellers zijn dus eigenlijk de minsom. De noemers blijven gelijk. Daar hoef je dus niets mee te doen.

Hoe bereken je optellen?

Het eerste voorbeeld is 846 + 133. Bij optellen begin je aan de rechterkant en tel je de getallen die onder elkaar staan bij elkaar op. Onder de streep schrijf je het getal dat hier uitkomt: 6 + 3 = 9 & 4 + 3 = 7 & 8 + 1 = 9. Samen geeft dit: 846 + 133 = 979.

Waarom werkt kruislings vermenigvuldigen?

De variabele is een onbekend getal of hoeveelheid, en kruislings vermenigvuldigen maakt van deze vergelijking met breuken een eenvoudige vergelijking, waardoor je de variabele in kwestie kunt oplossen. Kruislings vermenigvuldigen is vooral zeer geschikt als je probeert om een ratio op te lossen.

Wat is een negatieve breuk?

Bij het vereenvoudigen van een negatieve breuk laat je het minteken niet in de teller of noemer staan maar zet je het minteken voor de breuk of laat je het weg. Als er zowel in de teller als in de noemer een minteken staat, dan kan je het minteken weglaten.

Welke groep breuken?

In groep 6 krijgen kinderen les in breuken: halven, derden, kwarten, vijfden, tienden etc.

Welke breuken zijn hetzelfde?

Gelijknamige en ongelijknamige breuken Breuken zijn gelijknamig als ze dezelfde noemer hebben. Breuken zijn ongelijknamig als ze verschillende noemers hebben.

Hoe bereken je een breuk van een getal?

Bij een breuk bereken je eerst alles boven de deelstreep, vervolgens alles onder de deelstreep en dáárna deel je het pas door elkaar. Als geheugensteuntje kun je doen alsof alles zowel boven als onder de deelstreep tussen haakjes staat. Als je een breuk tegenkomt, wil je die zo ver mogelijk vereenvoudigen.

Hoe moet je breuken vermenigvuldigen met Helen?

Breuken vermenigvuldigen met een heel getal of omgekeerd. Strategie = de helen x de teller → 4 x 3 = 12 → 3/5 x 4 = 12/5 = 2 2/5. Eventuele tussenstap = maak van de helen een breuk , 4 = 4/1, 7 = 7/1, enzovoort. Dan volgt teller x teller en noemer x noemer.