Hoe maak ik een liggend streepje?

Hoe maak ik een liggend streepje?

Laag liggend streepje: _ Dit teken zit op het toetsenbord onder dezelfde toets als het koppelteken -, maar dan in combinatie met de Shift-toets. Het underscoreteken wordt vaak gebruikt in plaats van een spatie bij namen van bestanden of in een e-mailadres, bijvoorbeeld Jan_van_Gent.

Hoe noem je een liggend streepje?

De lage liggende streep, oftewel de underscore, heeft in gewone teksten geen functie.

Hoe heet _?

Het liggend streepje is een leesteken. Verschillende tekens kunnen hieronder worden verstaan, zoals de divisie (-, een kort liggend streepje), de underscore (_, een laag liggend streepje) en het kastlijntje (– of —, een iets langer liggend streepje).

Hoe heten streepjes?

Het streepje heeft meerdere namen, maar wordt door de mensen om mij heen (en door mijzelf) toch wel vaak gewoon ”het streepje” genoemd. Andere namen zijn: divisie, afbreekteken, koppelteken, weglatingsstreepje, gedachtestreepje, minteken en opsommingsteken.

Wat is n koppelteken?

Koppelteken = Een koppelteken is een leesteken dat onderdelen van samenstellingen of samenkoppelingen met elkaar verbindt. Het heeft de vorm van het kortste liggende streepje en komt daarmee uiterlijk overeen met het afbreekstreepje en het…

Hoe gebruik je een weglatingsstreepje?

Een weglatingsstreepje geeft aan wanneer een deel van het woord is weggelaten. Als er dus geen deel is weggelaten hoef je het streepje ook niet te plaatsen. Met andere woorden alleen als het oorspronkelijke woord aan elkaar werd geschreven schrijf je een streepje, waren het losse woorden, dan komt er geen streepje.

Waar verbindingsstreepje?

Er komt een streepje tussen twee delen van een complex woord, als aan de ene of de andere kant van de grens tussen die twee delen speciale tekens voorkomen, zoals hoofdletters, cijfers, symbolen, leestekens, aanhalingstekens of typografische markeringen.

Wat is de naam van dit teken?

De officiële benaming van het teken is ‘ampersand’. Dat is waarschijnlijk een samentrekking van het Latijn/Engels ‘et, per se and’, hetgeen staat voor ‘et betekent and’ (‘et betekent en’).

Wat is een Aandachtstreepjes?

Het gedachtestreepje of aandachtsstreepje (–) is een leesteken dat de vorm heeft van een liggend streepje. Het wordt gebruikt ter afscheiding van een tussenzin of voor het aangeven van een onverwachte wending.

Welke toets is Backslash?

Op dit type toetsenbord, maak je een apenstaartje door tegelijkertijd op de Shift- en 2-toets (boven de Q en de W) te drukken.