Hoe maak je samengestelde woorden?

Hoe maak je samengestelde woorden?

Samenstellingen worden in de regel aaneengeschreven, bijvoorbeeld: bierglas, hogeschool, tienkamp, wandelschoenen, badkamerdeurklink. Als er tussen de delen van een samenstelling klinkerbotsing optreedt, is een koppelteken verplicht: milieu-inspectie, auto-ongeluk.

Wat is een samengestelde woorden?

Samengestelde woorden zijn woorden die bestaan uit 2 of meer kortere woorden. Die delen zijn dan samengevoegd tot 1 woord. Alle delen van het samengestelde woord kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. De woorden huis en baas vormen samen bijvoorbeeld het woord huisbaas.

Wat is een samenstelling voorbeeld?

fiets + sleutel = fietssleutel. operatie + kamer = operatiekamer. rode wijn + glazen = rodewijnglazen (niet: rode wijnglazen) lange afstand + loper = langeafstandsloper (niet: lange afstandsloper) water + leiding = waterleiding. leiding + water = leidingwater.

Waarom pannenkoek en geen pannenkoek?

Officieel: pannenkoek In de officiële spelling geldt deze regel voor de tussen-n: als het eerste deel alleen een meervoud heeft op -en en niet (ook) een meervoud op -es, schrijf je een tussen-n in de samenstellingen met dat eerste deel.

Wat is een acroniem?

Een acroniem is een afkorting die bestaat uit de eerste letters van andere woorden, en uit te spreken is als een woord. Deze afkortingen zijn vaak bekender dan de originele term die afgekort wordt.

Welke woorden aan elkaar?

Simpele regel: altijd aan elkaar Samenstellingen (woorden uit twee of meer zelfstandige naamwoorden) schrijf je altijd aan elkaar, zonder spaties dus. Het is bijvoorbeeld autoverzekering en niet auto verzekering. Ook langere woorden schrijf je aan elkaar, tenzij er verwarring ontstaat.

Welke woorden hebben twee betekenissen?

Wat zijn homoniemen? Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling).

Hoe gebruik je verbindingsstreepje?

In samenstellingen met letters, afkortingen en cijfers. In samenstellingen die je zonder koppelteken verkeerd kunt lezen (klinkerbotsing). In aardrijkskundige namen die uit twee delen bestaan. In samenstellingen die een titel of een rang aanduiden.

Hoe werken koppeltekens?

Het koppelteken (-) is het korte liggend streepje dat gebruikt wordt om de delen van sommige samenstellingen, afleidingen en samenkoppelingen te verbinden. Hetzelfde liggend streepje wordt gebruikt als weglatingsstreepje in een samentrekking, om aan te geven op welke plaats een woorddeel is weggelaten.

Hoe schrijf je maneschijn?

Is het ‘de maneschijn’ of ‘het maneschijn’? Het is ‘de maneschijn’, want maneschijn is mannelijk.