Hoe moet je afronden op een rekenmachine?

Hoe moet je afronden op een rekenmachine?

Stel dat in het display van je rekenmachine het getal 8.6753333333 staat. En er wordt gevraagd om dit getal af te ronden op 2 decimalen nauwkeurig. Dan noteer je dat als volgt: 8,675… ≈ 8,68.

Hoe moet je afronden op eenheden?

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op tienden, door te kijken naar het cijfer dat achter de tienden staat, het aantal honderdsten. Dit is het tweede cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal tienden hetzelfde. Is het cijfer 5 of hoger, dan komt er 1 tiende bij.

Hoe rond je af op een honderdtal?

Als je probeert af te ronden naar het dichtstbijzijnde 100 tal, kijk je naar de plaats van de tientallen, de plaats rechts van het getal waar je naar afrond. Als de plaats van het tiental 5 of hoger is, dan rond je af naar boven. Het is een 5 (of hoger) dus ronden we af naar boven, naar 400. Wat heel logisch is.

Hoe werkt afronden?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Hoe rond je 9 af?

Vuistregels. Als je wilt afronden op n decimalen, moet je kijken naar het eerstvolgende decimaal (n + 1). Als dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden. Als dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven.

Hoe moet je afronden op 5 cent?

Wanneer het te betalen totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent, wordt het naar het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 5 cent afgerond. Wanneer het te betalen totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, wordt het naar het dichtstbijzijnde hogere veelvoud van 5 cent afgerond.

Waarom worden bedragen afgerond?

Afgeronde bedragen laten een product of dienst duurder lijken. Daarnaast komt er nog iets bij. Het vragen van een afgerond bedrag kan de indruk wekken dat je niet heel zorgvuldig hebt gecalculeerd wat de dienst of het product moet kosten.

Hoeveel decimalen afronden?

Belangrijk is dat je je hier aan de wiskunderegels houdt. Bij het afronden kijk je altijd naar 1 decimaal meer dan dat je wilt afronden. Is dit getal 0, 1, 2 of 4 Dan verandert het getal niet. Is dit getal 5, 6, 7, 8 of 9 Dan verhoogt het getal met 1.

Hoe moet je afronden op een honderdduizendtal?

Alle getallen rechts van het honderdduizendtal worden een 0. Het antwoord is dus 5.400.000. Stel je moet het getal 5.329.999 afronden op honderdduizendtallen. Als je af moet ronden op honderdduizendtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het honderdduizendtal.

Hoe wordt een 5.46 afgerond?

Voorbeeld: 5,3 SE en 5,6 CE. Gemiddeld 5,45. Het eerste getal na de komma is een 4 en derhalve moet er naar beneden worden afgerond. Dit is voorgeschreven in artikel 47 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO.