Hoe moet je bedragen afronden?

Hoe moet je bedragen afronden?

Dit doet u als volgt: Is het 3e cijfer achter de komma lager dan 5, dan rondt u het bedrag naar beneden af. Is het 3e cijfer achter de komma 5 of hoger, dan rondt u het bedrag naar boven af.

Wat bedoelen ze met rond af op een duizendtal?

Alle getallen rechts van het duizendtal worden een 0. Het antwoord is dus 9.000. Stel je moet het getal 8.265 afronden op duizendtallen. Als je af moet ronden op duizendtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het duizendtal.

Is een 5 een voldoende?

Voldoende wil zeggen: 5,5 of hoger.

Hoe bepaal je het aantal significante cijfers?

Het aantal significante cijfers van een getal is het aantal cijfers waaruit dit getal bestaat, waarbij nullen aan de linkerkant van het getal niet worden meegeteld. Significante cijfers moeten niet verward worden met decimalen (het aantal cijfers achter de komma).

Hoe schrijf je duizendtallen uit?

de getallen 0 t/m 20: alle hele tientallen t/m 100: alle hele honderdtallen t/m 1000: alle hele duizendtallen t/m 10.000: de ronde getallen 1000, 1.000.000, 1.000.000.000:

Hoe schrijf je een duizendtal?

Zulke telwoorden schrijf je aan elkaar tot duizend. Boven de duizend komt er een spatie na het woord duizend (als dat in het getal zit). Voor én na getallen als miljoen en miljard komt altijd een spatie.

Hoe rond je af op 1 decimaal in Excel?

Met behulp van een knop: Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Klik op het tabblad Start op Decimaal verhogen of Decimaal verlagen om na het decimaalteken meer of minder cijfers weer te geven.

Wat is een honderdste van een seconde?

5. Laat je kind nu naar de honderdsten van een seconde kijken. Het gaat zo snel, dat je niet eens goed kunt zien, welk getal er voorbijkomt. Zeg erbij, dat het honderd keer zo snel gaat als een seconde en dat er 100 honderdsten van een seconde in een hele seconde passen.

Hoe rond je af op een rekenmachine?

7,4 ligt dichter bij de 7 dan bij de 8. Dus 7,4 wordt een 7. 7,9 ligt dichter bij de 8 dan bij de 7. Dus 7,9 wordt een 8. 7,5 wordt een 8.

Wat is rond af op tienden?

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op tienden, door te kijken naar het cijfer dat achter de tienden staat, het aantal honderdsten. Dit is het tweede cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal tienden hetzelfde. Is het cijfer 5 of hoger, dan komt er 1 tiende bij.