Hoe moet je breuken berekenen?

Hoe moet je breuken berekenen?

Bij een breuk bereken je eerst alles boven de deelstreep, vervolgens alles onder de deelstreep en dáárna deel je het pas door elkaar. Als geheugensteuntje kun je doen alsof alles zowel boven als onder de deelstreep tussen haakjes staat. Als je een breuk tegenkomt, wil je die zo ver mogelijk vereenvoudigen.

Is een breuk een verhouding?

Een breuk geeft de verhouding weer van iets ten opzichte van het grote geheel. Een breuk schrijf je op als een onuitgewerkte deelsom. De teller is het getal boven en de noemer is het getal onder de deel- of breukstreep. De uitkomst van een breuk, dus van de deling, heet het quotiënt.

Wat is de betekenis van verhouding?

Verhouding kan zijn: een relatie tussen twee of meer mensen in het algemeen. een buitenechtelijke relatie. een relatie tussen twee grootheden van hetzelfde type, bijvoorbeeld een helling (afstand / stijging), zie verhouding (wiskunde)

Hoe werk je met een Verhoudingstabel?

In een verhoudingstabel reken je getallen om naar de gevraagde hoeveelheid. Je vermenigvuldigt of deelt de getallen, die in dezelfde kolom staan, met hetzelfde getal. De verhouding tussen de getallen boven en onder blijft steeds gelijk. Je werkt stap voor stap naar de onbekende ofwel de gevraagde hoeveelheid toe.

Hoe moet je een breuk delen door een getal?

Vergroot de breuk . Maak eerst van de breuk een heel getal . Vergroot het hele getal . Als je de breuk hebt vergroot, moet je het hele getal ook met hetzelfde getal vergroten. Reken de som uit. Je hebt de som nu gemakkelijker gemaakt.

Wat is mengverhouding 1 25?

Vroeger was de verhouding ongeveer 1 liter olie per 25 liter benzine (1:25). Tegenwoordig mag er nog een minimum zijn van 1:50. Voor het mengen is dan speciale tweetaktolie nodig; gewone motorolie kan de motor vervuilen.

Wat betekent 1 20?

4 cm op de tekening is 80 cm in werkelijkheid. De verhouding is 4 : 80. Als je beide getallen door 4 deelt, heb je de schaal. De schaal is 1:20.

Wat is een ander woord voor verhouding?

verhouding (zn) : afmeting, dimensie, evenredigheid, grootte, maat, omvang, proportie, ratio, reden, schaal, uitgebreidheid. verhouding (zn) : band, betrekking, connectie, relatie, verband.

Wat betekent in verhouding tot?

evenredig (bn) : eerlijk, equaal, evenmatig, gelijk, gelijkelijk, in gelijke verhouding, in verhouding, naar verhouding, proportioneel.

Wat is onderlinge verhoudingen?

onderlinge betrekking tussen personen en zaken: de verhouding tussen Kerk en Staat, m.n. als rechtsbetrekking; (wiskunde) betrekking van grootheden onderling; 2. (mv.) de afmetingen van een zaak in betrekking tot elkaar, proportie; 3.