Hoe moet je de Cito score lezen?

Hoe moet je de Cito score lezen?

Cito Eindtoets De CITO-score voor de eindtoets is een cijferscore tussen de 500 en de 550. Een leerling met een score van 535 kan waarschijnlijk naar de HAVO. Als de score boven de 545 ligt, dan kan de leerling waarschijnlijk naar het VWO. De CITO-score is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders.

Hoe Cito oefenen?

Praten en slapen. Het wordt vaak erg onderschat, maar praten over de aankomende toetsen helpt. Voorbereiding. Op school wordt veel gedaan aan voorbereiding voor de LVS-toets. Bijspijkeren. Squla helpt tegen de zenuwen.

Wat zegt Cito score groep 6?

De uitslag van de Cito-toetsen groep 6 Na de Cito-afnames krijgt je kind een rapport waarop je kunt lezen hoe je kind het heeft gedaan. Vaak is er op basis van dat rapport ook een oudergesprek op school met de leerkracht van je kind. In groep 6 kun je al een goede vergelijking maken met de vorige scores van je kind.

Welke Cito toetsen in groep 4?

Voor groep 4 ontwikkelde Cito toetsen voor lezen (AVI en DMT), rekenen, spelling en begrijpend lezen. Anders dan vorig jaar is er voor begrijpend lezen in groep 4 ook een M4 versie en een E4 versie.

Wat is belangrijker begrijpend lezen of rekenen?

De scores voor begrijpend lezen en rekenen tellen het zwaarst mee voor het schooladvies. Dit omdat begrijpend lezen bij de meeste vakken in het voortgezet onderwijs belangrijk is en omdat rekenen de basis is van wiskunde, maar ook belangrijk is bij de andere bètavakken.

Hoeveel mensen halen 550 op Cito?

In 2017 behaalden 6154 leerlingen de maximale score van 550. De maximale score van 550 kan ook worden behaald als er fouten worden gemaakt. Voor de maximale score van 550 moest een leerling 20 fouten of minder maken (van in totaal 220 taal- en rekenopgaven). Bij deze score adviseren scholen het vwo-niveau.

Hoe vaak Cito-toets per jaar?

Cito-toetsen Leerlingen maken ieder schooljaar twee keer een toets: in het midden van het schooljaar (januari/februari) en aan het eind (mei/juni). Cito toetst de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

Wie kijkt de Cito-toets na?

Jouw juf of meester stuurt alle toetsen naar het Cito. Dit is de organisatie die de toetsen maakt en nakijkt. Daar worden de blaadjes door een machine nagekeken. De blaadjes die je gebruikt, hebben allemaal vakjes waarbij je het vakje onder het goede antwoord moet inkleuren.

Hoe belangrijk is de Cito-toets?

De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen.

Hoeveel fouten Cito voor vwo?

Voor het VWO adviseert CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, een score van minstens 545. Bij een iets lagere score wordt de havo aanbevolen (zolang de score wel minstens 537 is). Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen.