Hoe moet je de oppervlakte van een driehoek berekenen?

Hoe moet je de oppervlakte van een driehoek berekenen?

Met behulp van de stelling van Pythagoras kan je de lengte van een zijde in een rechthoekige driehoek berekenen. Deze stelling, a2 + b2 = c2, is één van de bekendste stellingen in de wiskunde.

Wat is de formule van een driehoek?

De oppervlakte O van een driehoek is gelijk aan het halve product van de lengte van een zijde en de lengte van de hoogtelijn op die zijde. Anders geformuleerd: oppervlakte = basis × halve hoogte.

Wat is de formule van de oppervlakte?

Je weet: oppervlakte = lengte x breedte.

Hoe bereken je een ongelijke driehoek?

Sin (∠A)= overstaande rechthoekszijde van∠A schuine zijde. Cos (∠A)= aanliggende rechthoekszijde van∠A schuine zijde. Tan (∠A)= overstaande rechthoekszijde van∠A aanliggende rechthoekszijde van∠A.

Wat is de oppervlakte van een geodriehoek?

Het beste antwoord Je kunt het wel heel gemakkelijk berekenen: vermenigvuldig de de lengte van de twee zijkanten die aan beide zijden van de rechte hoek zitten. Dat is dan de oppervlakte van het vierkant dat gevormd wordt als je 2 identieke geodriehoeken met de diagonaal tegen elkaar zou leggen.

Hoe bereken je de oppervlakte van een piramide?

De oppervlakte van een gewone piramide bepalen. gelijk is aan de oppervlakte van de basis. De basisformule voor de oppervlakte van een piramide, regelmatig of onregelmatig, is Totale oppervlakte = Oppervlakte basis + Schuine oppervlakte.

Hoe bereken je de oppervlakte van een 8 hoek?

Schrijf de formule op voor het vinden van de oppervlakte van een regelmatige veelhoek. Om de oppervlakte van een regelmatige veelhoek te vinden hoef je alleen maar de volgende formule te volgen: oppervlakte = 1/2 x omtrek x apothema. Dat betekent het volgende: Omtrek = de som van de lengtes van alle zijdes.

Wat is de formule van de omtrek van een driehoek?

De omtrek kun je berekenen door de lengte van alle zijden bij elkaar op te tellen. Het is belangrijk dat je goed kijkt naar de maateenheid en dit erbij schrijft.

Hoe bereken je de oppervlakte van een ongelijk vierkant?

Oppervlakte rechthoek = lengte · breedte. Oppervlakte parallellogram = zijde · bijbehorende hoogte. Oppervlakte trapezium=12·som evenwijdige zijden· bijbehorende hoogte. Oppervlakte vlieger=12·lengte diagonaal·breedte diagonaal.

Hoe bereken je de oppervlakte van een 5 hoek?

Als de lengte is gegeven, dan kun je deze eenvoudige formule gebruiken. Oppervlakte van een regelmatige vijfhoek=pa / 2, waarbij p=de omtrek en a=de apothema. Weet je de omtrek niet, bereken deze dan met behulp van de lengte van de zijde: p=5s, waarbij s de lengte van de zijde is.