Hoe moet je delen met kommagetallen?

Hoe moet je delen met kommagetallen?

Het getal 2 bijvoorbeeld kan je ook als 2,0 schrijven; De komma bij deelsommen met 10, 100 of 1000 één, twee of drie plaatsen naar links zetten. Ezelsbruggetje: keer = de komma gaat naar rechts, delen = de komma gaat naar links.

Hoe doe je een staartdeling?

Schrijf de deelsom op tussen schuine strepen. Begin aan de linkerkant. Maak gebruik van een hulprijtje van de tafel waardoor je deelt. Kies altijd het grootst mogelijke getal, anders klopt je antwoord niet. Deel net zolang, tot je niets (0) meer hebt.

Hoe werkt kommagetallen?

Een kommagetal is een getal dat niet heel is. Het is een breuk. Voor de komma staan de helen, achter de komma staat de breuk. De cijfers achter de komma staan voor de tienden, honderdsten, duizendsten, enzovoort.

Hoe kan je makkelijk Deelsommen uitrekenen?

Als je bijvoorbeeld met 12 mensen bent en in een auto passen 5 mensen kun je 12 delen door 5. 12 : 5 = 2 rest 2. Je hebt dus 2 volle auto’s en dan zijn er nog 2 mensen over. Je kunt het antwoord ook opschrijven met een kommagetal of met een breuk.

Wat betekent staartdeling?

Een staartdeling is een algoritme om (op papier) een deling uit te voeren. Een staartdeling maakt gebruik van de eigenschappen van een positiestelsel. Ze kan worden gebruikt in zowel het decimale stelsel als bijvoorbeeld het octale of binaire stelsel.

Hoe werkt een Euclidische deling?

Plaats deeltal en deler in een deelschema, door ze te rangschikken volgens dalende machten van en de ontbrekende machten in het deeltal aan te vullen met coëfficiënten nul (of open plaatsen). Deel de term met de hoogste macht van het deeltal door de term met de hoogste macht van de deler.

Hoeveel is 12 nullen achter de komma?

Na duizend en miljoen komen miljard, biljoen en biljard, triljoen en triljard.

Hoe reken je komma getallen uit?

Let bij de eerste stap niet op de komma. 144 x 2 = 288. Tel nu hoeveel cijfers er in totaal achter de komma staan: – bij 1,44 staan twee cijfers achter de komma. – bij 0,2 staat één cijfer achter de komma. Zet bij het antwoord ook drie cijfers achter de komma: 1,44 x 0,2 = 0,288.

Hoe deel je door 12?

88 kan niet direct door 12 worden gedeeld, maar 84 wel. 84 : 12 = 7, want 7 x 12 = 84. Iedere groep krijgt dus in elk geval 7 boeken. 84 boeken zijn al gedeeld door 12 (zie stap 1).

Welk getal is het grootst Kommagetal?

Om goed te kunnen rekenen met kommagetallen is het belangrijk dat je inzicht hebt in de opbouw van de getallen. Welk getal is groter: 4,5 of 4,23? Het aantal getallen achter de komma bepaalt niet de grootte van het getal. Om deze vraag te beantwoorden kun je gebruik maken van het positionele stelsel van getallen.