Hoe moet je een getal afronden?

Hoe moet je een getal afronden?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Hoe rond je 5 45 af?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af.

Wat is afronden op 4 decimalen?

Afronden op hoeveel decimalen 5,27439 is afgerond op 3 cijfers achter de komma: 5,274. 5,27439 is afgerond op 4 cijfers achter de komma: 5,2744 (naar boven afgerond)

Wat is een 1 decimaal?

1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

Wat is nauwkeurig afronden?

NAUWKEURIG, functie. Geeft als resultaat een getal dat naar beneden is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Het getal wordt naar beneden afgerond ongeacht het teken van het getal. Als het getal of de significantie echter nul is, is nul het resultaat.

Hoeveel cijfers achter de komma?

2 Antwoorden. Het meest gebruikelijk is om met drie cijfers achter de komma te werken. mits die mate van nauwkeurigheid gerechtvaardigd is gegeven je meetprocedure. Zet een 0 voor de punt of komma als het ook een andere getal zou kunnen zijn.

Hoe rond je een 9 af?

Vuistregels. Als je wilt afronden op n decimalen, moet je kijken naar het eerstvolgende decimaal (n + 1). Als dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden. Als dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven.

Hoeveel significante cijfers heeft 0 02?

De nullen, die links staan in tiendelige breuken tellen dus niet mee als significante cijfers. 0,00123 heeft 3 significante cijfers. 0,010 heeft 2 significante cijfers. 0,2 heeft 1 significant cijfer.

Hoe bereken je decimale getallen?

De som van het aantal cijfers achter de komma is het totaal aantal cijfers achter de komma van de getallen die je vermenigvuldigt. Bijvoorbeeld de uitkomst van 3,12 · 0,4 krijgt 3 getallen achter de komma. Want 3,12 heeft 2 getallen achter de komma en 0,4 heeft 1 getal achter de komma.

Is 0 5 hetzelfde als 0 50?

Zo is 50% te schrijven als het kommagetal 0,5. Of als de breuk 1/2. Dit komt overeen met een verhouding van 1 staat tot 2.