Hoe moet je Filosoferen met kinderen?

Hoe moet je Filosoferen met kinderen?

Tip 1: wees je bewust van het verschil tussen denk- en weetvragen. Tip 2: herken filosofische vragen en grijp je kans. Tip 3: lok filosofische gesprekken uit door zelf vragen te stellen. Tip 4: ga door na het eerste antwoord. Tip 5: toon echte interesse naar de ideeën van je kind .

Hoe maak je filosofische vragen?

Filosofische vragen: denkvragen Kenmerkend voor een filosofische vraag is dat je het antwoord niet kunt opzoeken of kunt meten. Er is niet één vaststaand antwoord, maar er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Welk antwoord je kiest, hangt af van je waarden, aannames en vooronderstellingen.

Waarom is Filosoferen met kinderen belangrijk?

Filosoferen is ook een sociale activiteit. Kinderen leren luisteren, elkaar respecteren en zich verplaatsen in de positie van een ander. Daarnaast kan het vormend werken: kinderen ontdekken hoe ze over de wereld denken, leren deze gedachten beter verwoorden en ze leren deze uit te durven spreken.

Wat voor vragen zijn belangrijk voor filosofen?

Diepe vragen zijn de filosofisch inhoudelijke vragen. Het zijn de vragen naar wat iemand denkt. Deze diepe vragen gaan dus ergens over: over je overtuigingen, gedachten en ideeën. Vaak betreffen dit morele vragen: vragen over hoe goed en gelukkig (samen) te leven. Over deze vragen zullen we hieronder verder schrijven.

Wie is de beste filosoof?

Aristoteles, Macedonië/ Griekenland, 384-322 Voor Christus. Deze lijst is niet compleet zonder Aristoteles. Aristoteles was de leerling van Plato, en leefde in het oude Griekenland. Hij is vermoedelijk de meest invloedrijke filosoof van de westerse filosofie.

Kan iedereen filosoferen?

Filosoferen is niet alleen voor grote mensen. Iedereen kan filosoferen, ook jonge kinderen, en het levert altijd verrassende gesprekken op. De antwoorden van kinderen zijn vaak ontroerend, origineel, creatief en ook verbazingwekkend slim.

Wat ben je als je filosofisch bent?

In de bachelor Filosofie ontwikkel je kennis en vaardigheden waarmee je bijvoorbeeld aan de slag kunt als onderzoeker, beleidsadviseur of ethisch deskundige. Als je bent afgestudeerd, kun je vanzelfsprekendheden op een systematische en kritische manier ter discussie te stellen.

Wat zijn filosofische problemen?

Zodra een filosofisch probleem een wetenschappelijke oplossing vindt, wordt de kwestie overgeheveld naar de wetenschap. Een filosofische vraag is volgens Russell dus gewoon een vraag die wetenschappers (nog) niet kunnen beantwoorden.

Wat is een filosofisch metafysische vraag?

In het nadenken over deze vooronderstellingen over de aard van het bestaan stuit de metafysica onvermijdelijk op de vraag: wat maakt dat iets überhaupt bestaat en niet veeleer niet bestaat?

Waarom vraag filosofie?

Voor een filosofisch gesprek heb je een goede startvraag nodig. Want hoewel je over alles samen kunt nadenken, kun je niet over alles filosoferen. Als je begint met een goede filosofische vraag, is de kans groter dat het je lukt om kinderen echt aan het denken te krijgen.