Hoe moet je keer sommen onder elkaar uitrekenen?

Hoe moet je keer sommen onder elkaar uitrekenen?

Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar . Tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen. Vermenigvuldig eerst de eenheid met de bovenste rij. Vermenigvuldig daarna het tiental met de bovenste rij.

Hoe leg je een Keersom uit?

Vermenigvuldigen is herhaald optellen. Je hebt 3 zakjes met in elk zakje 2 snoepjes. Hoeveel snoepjes heb je dan samen? deze erbijsom kun je ook een keersom maken (vermenigvuldigen).

Wat is Kolomsgewijs vermenigvuldigen?

Bij kolomsgewijs vermenigvuldigen schrijf je het volledige getal op. Je hoeft dus geen getal te ‘onthouden’ zoals je dat doet bij het cijferend vermenigvuldigen op de traditionele manier. Vermenigvuldig daarna de eenheid met het tiental. De som wordt dan: 8 x 10 = 80.

Wat betekent Kolomsgewijs?

Deze twee getallen ga je bij elkaar optellen op de kolomsgewijze manier. Kolomsgewijs betekent met kolommen. In een kolom werk je altijd van boven naar beneden.

Waarom Kolomsgewijs optellen?

Bij kolomsgewijs rekenen wordt net als bij cijferen onder elkaar gewerkt, maar er wordt met de (grootte van) getallen gewerkt en niet zozeer met de losse cijfers. Het idee erachter is dat kolomsgewijs rekenen inzichtelijker zou zijn voor kinderen en daarmee de stap van hoofdrekenen naar cijferen vereenvoudigt.

Is vermenigvuldigen met het omgekeerde?

Een belangrijke regel is dat een getal delen door een breuk hetzelfde is als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk. Ook hiervoor geldt de regel: Een breuk delen door een breuk is hetzelfde als de breuk vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.

Wat is Kolomrekenen?

Bij een optelsom worden grotere getallen vaak in in kolom onder elkaar geplaatst. Door de getallen onder elkaar te plaatsen, kun je er gemakkelijker mee rekenen. Er zijn verschillende manieren om kolomsgewijs een optelsom uit te rekenen.

Wat is het verschil tussen hoofdrekenen en cijferen?

Verschil tussen cijferen en kolomsgewijs rekenen De directe overgang van het hoofdrekenen naar het cijferen is niet erg herkenbaar voor kinderen. Bij het cijferen is de waarde van de cijfers in de getallen niet meer zichtbaar. Dit is meteen ook het grote verschil tussen kolomsgewijs rekenen en cijferen.

Wat is de functie van een getallenlijn?

Doel van de getallenlijn De getallenlijn heeft het volgende doel: je kind ontwikkelt begrip van hele getallen, breuken en kommagetallen, zodat hij weet (en automatiseert) wat het getal is en welke plaats het heeft op de getallenlijn.

Welke Keersommen komen uit op 24?

x 3 = 3. x 3 = 6. x 3 = 9. x 3 = 12. x 3 = 15. x 3 = 18. x 3 = 21. x 3 = 24 .