Hoe moet je onder elkaar vermenigvuldigen?

Hoe moet je onder elkaar vermenigvuldigen?

Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar . Tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen. Vermenigvuldig eerst de eenheid met de bovenste rij. Vermenigvuldig daarna het tiental met de bovenste rij.

Hoe moet je vermenigvuldigen?

Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar. Honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen. Vermenigvuldig eerst de eenheden met elkaar. Daarna vermenigvuldig je de eenheid met het tiental. Cijferend vermenigvuldigen lijkt op kolomsgewijs vermenigvuldigen .

Welke groep vermenigvuldigen?

In groep 4 leert een kind steeds beter lezen, schrijven en spellen. Daarnaast leert het rekenen met grotere getallen en de tafels (vermenigvuldigen).

Waar staat vermenigvuldigen voor?

Het vermenigvuldigen van twee getallen is een rekenkundige bewerking dat hetzelfde resultaat oplevert als wanneer je eenzelfde getal herhaald optelt. Zo is de uitkomst van 3×7 hetzelfde als 7+7+7.

Wat is vermenigvuldigen teken?

Het vermenigvuldigingsteken ziet er als volgt uit: x Dit teken kom je tegen bij keersommen. Bij zulke sommen moet je twee getallen met elkaar vermenigvuldigen. Het vermenigvuldigingsteken is hetzelfde als het maalteken of het keerteken. Je ziet het vermenigvuldigingsteken ook bij alle tafelsommen.

Wat is een deel van een vermenigvuldiging?

De inverse bewerking van vermenigvuldigen is delen.

Hoe moet je een breuk vermenigvuldigen?

Om breuken te vermenigvuldigen, vermenigvuldig je de tellers (de bovenste cijfers/getallen) met elkaar en vermenigvuldig je de noemers (de onderste cijfers/getallen) met elkaar.

Is vermenigvuldigen keer of gedeeld door?

Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het vermenigvuldigen van 4 x 4, dan rekenen we dat eigenlijk als 4 + 4 + 4 + 4 = 16 uit. Delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen.

Hoe noem je het resultaat van een vermenigvuldiging?

De uitkomst van een vermenigvuldiging noemen we een product, van een deling een quotiënt. De 2 getallen die je met elkaar vermenigvuldigt, noemen we de factoren. Bij een deling heet het eerste getal een deeltal, het 2de een deler.

Wat is het tegenovergestelde van vermenigvuldiging?

De omgekeerde ofwel de tegengestelde bewerking van vermenigvuldigen is delen.