Hoe noem je groot groter grootst?

Hoe noem je groot groter grootst?

De trappen van vergelijking, dus: de vergrotende trap, de overtreffende trap, de comparatif, de superlatif. Allemaal dezelfde namen voor hetzelfde. Dat wil zeggen: groot, groter, grootst, maar ook: mooi, mooier, mooist.

Is het grootst Of grootste?

Grootste is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en grootste ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat. Ook de kleinsten kunnen de grootsten zijn. We willen niet de grootsten zijn maar wel de besten!

Hoe maak je de vergrotende trap?

naar – naarder – naarst. donker- donkerder – donkerst. zeer- zeerder – zeerst. duur – duurder – duurst.

Welke trappen van vergelijking zijn er?

Men onderscheidt drie trappen van vergelijking: de stellende trap (of: positief), de vergrotende trap (of: comparatief) en de overtreffende trap (of: superlatief).

Wat is het verschil tussen comparatief en superlatief?

“groot” is dan de neutrale vorm of basisvorm of nog “de stellende trap”; “ouder” is de vergrotende trap of comparatief; “oudste” is de overtreffende trap of superlatief. De comparatief wordt in het Nederlands gevormd door toevoeging van “-er” achter de neutrale vorm van het adjectief.

Hoe vorm je de Comparatif?

2.1 Le comparatif d’infériorité Deze vorm is te herkennen aan het partikel ‘moins’ dat voor het adjectief staat. Het adjectief wordt gevolgd door het partikel ‘que’. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zin: “La reine est moins belle que la princesse.” (De koningin is minder mooi dan de prinses.)

Wat voor soort woord is graag?

Als bijwoord heeft graag de betekenis ‘met plezier’ of ‘zonder tegenzin’, ‘gewillig’. Het bijwoord graag heeft als trappen van vergelijking graag – liever – liefst.

Wat is de vergrotende trap?

De trappen van vergelijking worden gebruikt om twee of meer zaken met elkaar te vergelijken. Naast de stellende trap (mooi) heb je de vergrotende trap (mooier) en de overtreffende trap (mooist).

Wat is de vergrotende trap van graag?

Zowel graag – grager – graagst als graag – liever – liefst is juist. Welke vorm je gebruikt, hangt af van de woordsoort van graag. Als bijwoord betekent graag ‘op gretige wijze’ en ‘met genoegen’, ‘met plezier’.

Wat zijn de 3 trappen van vergelijking?

Hiervoor gebruik je 3 verschillende trappen van vergelijking: de stellende trap (klein) de vergrotende trap (kleiner) de overtreffende trap (kleinst)