Hoe reken je van CM naar M?

Hoe reken je van CM naar M?

Het voorvoegsel centi van de lengte eenheid centimeter staat voor een honderdste. Het voorvoegsel is afgeleid van het latijnse centum dat staat voor honderd. Vandaar dat er 100 centimeter in een meter gaan.

Wat is 100 cm?

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm.

Wat is een 1 cm?

Een centimeter (cm) is een lengte van 0,01 meter = 10 mm. Centi komt van het Latijnse woord ‘centum’, honderd. De centimeter is de gebruikelijke eenheid voor metingen in huiselijke omstandigheden, bijvoorbeeld lichaamslengte, afmetingen van meubels, kleding enzovoort.

Wat is 1 meter?

De meter (symbool m) is de SI-eenheid voor lengte. De meter is sinds 1983 gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299.792.458 seconde in vacuüm aflegt. De meter is een van de zeven SI-basiseenheden en is de basis van het metrieke stelsel.

Wat is een halve meter?

Voorlopig moeten we 150 centimeter afstand houden van elkaar. 1,5 meter dus, oftewel één en een halve meter.

Wat is 10 meter?

Een decameter (dam) is een lengte van 10 meter. De eenheid wordt feitelijk alleen nog in de meteorologie gebruikt. 1 vierkante decameter (1 dam2) is gelijk aan 1 are. Het voorvoegsel deca komt van het Oudgriekse woord δέκα (deka) dat “tien” betekent.

Hoe ga je van cm naar mm?

Als je wilt weten hoeveel centimeter dat is, dan moet je delen voor 10, want 1 centimeter is 10 millimeter.

Hoe schaal omrekenen?

Als iets op schaal getekend is, geeft de schaal de verhouding aan tussen de tekening en de werkelijkheid. Bij een schaal van 1:100 is een centimeter op de kaart 100 cm in werkelijkheid. Maar ook is bij een schaal van 1:100 een millimeter op de kaart 100 mm in werkelijkheid.

Hoe groot is 1 inch?

Een inch staat gelijk aan een afmeting van 2,54 centimeter. Een 55 inch-tv heeft dus een afmeting van ongeveer 139 centimeter en een 32 inch-tv van 81 centimeter.

Hoeveel diameter is 10 cm?

De middellijn is een lijn die van de ene kant naar de andere kant van de cirkel gaat, door het middelpunt van de cirkel. De straal is de helft van de diameter, dus de afstand tussen het middelpunt en de buitenkant van de cirkel. Stel, de diameter (de middellijn) is 10 cm, dan is de straal dus 5 cm.