Hoe rekenen met decimalen?

Hoe rekenen met decimalen?

De som van het aantal cijfers achter de komma is het totaal aantal cijfers achter de komma van de getallen die je vermenigvuldigt. Bijvoorbeeld de uitkomst van 3,12 · 0,4 krijgt 3 getallen achter de komma. Want 3,12 heeft 2 getallen achter de komma en 0,4 heeft 1 getal achter de komma.

Hoe deel je een heel getal door een Kommagetal?

Eerst schrijf je de deler links op. Vervolgens schrijf je het te delen getal rechts er van op met een schuine streep ertussen. Achter de andere schuine streep zet je het antwoord. Laat zien dat je bij kommagetallen eerst de komma’s wegwerkt voordat je de som cijferend delend gaat uitrekenen.

Hoeveel decimalen achter de komma?

De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz.

Hoe rond je af op twee decimalen?

Rond 6,53489 af op 2 decimalen. Je moet 6,53489 afronden op 2 decimalen, dus of je naar boven of beneden afrond hangt af van het derde decimaal. Als dit een 4 of lager is, dan rond je naar beneden af. Is het een 5 of hoger, dan rond je naar boven af.

Hoe moet je delen met decimale getallen?

Voor elk cijfer dat het deeltal (2,4) achter de komma heeft, schuift de komma in de uitkomst een plaats naar links. Voor elk cijfer dat de deler (0,2) achter de komma heeft, schuift de komma in de uitkomst een plaats naar naar rechts.

Hoe moet ik delen rekenen?

Als je bijvoorbeeld met 12 mensen bent en in een auto passen 5 mensen kun je 12 delen door 5. 12 : 5 = 2 rest 2. Je hebt dus 2 volle auto’s en dan zijn er nog 2 mensen over. Je kunt het antwoord ook opschrijven met een kommagetal of met een breuk.

Wat zijn 3 significante cijfers?

Als drie cijfers significant zijn — de waarde ligt tussen 2995 en 3005 — noteert men 3,00 × 10³. Zijn vier cijfers significant — de waarde ligt tussen 2999,5 en 3000,5 —, dan zijn zowel 3000 als 3,000 × 10³ mogelijk.

Hoeveel procent is 11 op 15?

FAQ. Het is gemakkelijk om te berekenen hoeveel procent 11 van 15 is. Laten we 15 instellen op 100%, zodat we een waarde van 1% kunnen krijgen door 15 te delen door 100 en 0.15 te krijgen. De volgende stap is om te berekenen hoeveel procenten in 11: deel 11 door 1% waarde (0.15) en krijg het resultaat 73.33%.

Hoe noem je een 1 met 24 nullen?

Quadrillion = 1 met 24 nullen. Tien quadrillion = 1 met 25 nullen. Honderd quadrillion = 1 met 26 nullen.

Wat is het Kommagetal van 75%?

Als je dat keer 100 doet, dan kom je uit op 0,75 x 100 = 75. hoort is dus 75%. Het kommagetal dat bij het percentage 37,5% hoort is dus 0,375.