Hoe schrijf ik s middags?

Hoe schrijf ik s middags?

’s middags ’s spreek je uit als: komma es. Vroeger zeiden de mensen: “Des middags ga ik eten.” Het zijn eigenlijk twee woorden, dus de s schrijf je los van middags.

Hoe schrijf je haviken?

Bij woorden die eindigen op -ik of -it, zoals perzik, havik, monnik, dommerik en kievit, kan de i als een [ə] of als een zwakbeklemtoonde [i] uitgesproken worden. Ook bij deze woorden hebben de meervoudsvormen een enkele medeklinker: perziken, haviken, monniken, dommeriken, kieviten.

Hoe schrijf je baby tje?

De correct gespelde vorm voor het verkleinwoord is baby’tje.

Hoe schrijf je s maandags?

’s Maandags en maandags zijn allebei correct, zonder verschil in betekenis. ’s Maandags is gebruikelijker dan maandags.

Is het s morgens of s morgens?

’s morgens is een bijwoord van tijd. Het is een zinsdeel dat geen andere woorden nodig heeft om de tijd aan te duiden. De vlucht is verplaatst naar 5 uur ’s morgens.

Is het zo een of zo n?

Zo’n (zo een) kan alleen bij een telbaar woord in het enkelvoud. In het meervoud is het zulke.

Hoe schrijf je zo n?

Zo’n wordt gecombineerd met enkelvoudige zelfstandige naamwoorden die telbaar zijn: zo’n kind, zo’n mooie spiegel, zo’n idee. In combinatie met meervoudige zelfstandige naamwoorden gebruiken we zulke: zulke kinderen, zulke grote ramen, zulke problemen.

Is het Piets fiets of Piet’s fiets?

De officiële regel is dat de bezits-s aan een naam vast geschreven wordt: Piets fiets.

Hoe noem je een hoge komma?

De apostrof, het weglatingsteken of het afkappingsteken is een leesteken in de vorm van een kommaatje bovenaan de regel (‘). Sinds de introductie van schrijfmachines en vooral sinds de opgang van computers wordt voor de apostrof vaak hetzelfde teken gebruikt als voor het accent.

Is het bladen of bladeren?

blad (het; o; verkleinwoord: blaadje) 1(meervoud: bladeren, bladen) bep. deel van een plant, m.n. aan takken en stengels2(meervoud: bladen) plat en breed deel van bep.