Hoe schrijf je een bedrag uit?

Hoe schrijf je een bedrag uit?

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Hoe schrijf ik een bedrag voluit?

Richtlijnen getallen in letters uitschrijven: Getallen tussen nul en twintig schrijf je uit als woord, dus: twee, zes, elf, achttien en twintig, maar 21, 38 en 106. Tientallen tot honderd schrijf je uit als woord, dus: veertig, tachtig en honderd, maar 110, 150 en 280.

Welke cijfers schrijf je uit?

De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers. Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk. In enkele gevallen wordt van de vuistregel afgeweken.

Hoe schrijf ik een bedrag in letters?

/ 3 : een derde. / 5 : twee vijfde(n) / 100 : zevenentwintig honderdste(n) 3 5 / 8 : drie (en) vijf achtste(n)

Hoe schrijf je € 50?

Het woord euro en het euroteken (€) zijn in alle contexten bruikbaar. Als u euro voluit schrijft, zet u het woord achter het bedrag: 200 euro. Het euroteken wordt in het Nederlandse taalgebied voor het bedrag gezet, gevolgd door een spatie: Die cd kost € 15,50.

Hoe schrijf je 1200 euro?

Voorbeelden: £ 3800,-; € 1200. In optellingen, kolommen en tabellen worden die bedragen wel met een punt geschreven. Zo blijven de bedragen vergelijkbaar. De internationale norm ISO 31-0 en de Belgische norm NBN Z 01-002 adviseren in plaats van punten een spatie te gebruiken bij getallen van meer dan drie cijfers.

Hoe schrijf je 110 voluit?

De tientallen tot honderd schrijf je echter ook voluit: dertig, vijftig, 110, tachtigste. En ook honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot twaalfduizend schrijf je voluit: driehonderd, zesduizend, 15 duizend.

Hoe schrijf je 500 miljoen?

Als je getallen in letters schrijft, heet dat een telwoord. Telwoorden schrijf je zo veel mogelijk aan elkaar. Maar na duizend komt een spatie, en de getallen miljoen, miljard, biljoen, biljard enzovoort, schrijf je altijd als aparte woorden.

Hoe schrijf je € 5?

De drie notaties zijn correct. In Nederland is € 5,– het gebruikelijkst, in België € 5.

Hoe schrijf je 2 euro?

Twee euro schrijf je als €2,00. Twee eurocent is één honderste deel van €2,00, dus €2,00 : 100 = €0,02.