Hoe schrijf je een Kommagetal?

Hoe schrijf je een Kommagetal?

Voorbeelden: 6 + 0,3 = 6,3 met 0,3 ( = 3 : 10 ) is het decimale deel. 217 + 0,45 = 217,45 met 0,45 ( = 45 : 100 ) is het decimale deel. 23 + 0,724 = 23,724 met 0,724 ( = 724 : 1000 ) is het decimale deel.

Hoe reken je met kommagetallen?

Let bij de eerste stap niet op de komma. 144 x 2 = 288. Tel nu hoeveel cijfers er in totaal achter de komma staan: – bij 1,44 staan twee cijfers achter de komma. – bij 0,2 staat één cijfer achter de komma. Zet bij het antwoord ook drie cijfers achter de komma: 1,44 x 0,2 = 0,288.

Wat is het Kommagetal van 3 5?

Je ziet dat 60⁄100 gelijk is aan 3⁄5 . Als je de breuk hebt vereenvoudigd, dan heb je de uitkomst van de som. In dit geval is 0,60 gelijk aan de breuk 3⁄5 .

Hoeveel is 10.000 000.000 000?

Googol – 10100 = 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

Hoeveel is 3 vierde?

3/4 deel = 0,75 × 100 % = 75 %

Hoeveel is 40 van 600?

600 : 40 = 15.

Wat is het Kommagetal van 1 9?

1/9 = 1/3 : 3 = 0,1111…, want je weet uit het hoofd dat 1/3 gelijk is aan 0,3333… 5/9 = 0,5555…, want je weet uit het hoofd dat 1/83 gelijk is aan 0,333… en dat 1/9 dus gelijk is aan 0,111…

Hoe schrijf je 1 3?

De teller en de noemer van een breuk worden los van elkaar geschreven: /3: een derde.

Wat is 7 van de 8?

7 ÷ 8 of 7/8 =. 875 Ik zet nog wel een 0 voor de komma zodat duidelijk is waar de punt achter de komma staat 0.875. En we zijn klaar.

Hoe rond je af op 4 decimalen?

Vuistregels. Als je wilt afronden op n decimalen, moet je kijken naar het eerstvolgende decimaal (n + 1). Als dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden. Als dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven.