Hoe schrijf je geldbedragen in letters?

Hoe schrijf je geldbedragen in letters?

getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, achtste, de negentiende eeuw; tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste; honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd; duizendtallen tot en met twaalfduizend: zesduizend, tienduizendste;

Hoe schrijf je bedragen?

Bedragen worden gewoonlijk met twee decimalen uitgedrukt: € 5,95, € 34,50. Een bedrag afgerond op hele euro’s eindigt op twee nullen, maar die worden in Nederland meestal vervangen door een koppelteken of een iets langere liggende streep. (1a) Eén lot kost € 5,00. (1b) Eén lot kost € 5,-.

Hoe schrijf je 2000 euro?

In niet-gespecialiseerde teksten is het gebruikelijk om euro (met kleine letter) voluit te schrijven of het euroteken (€) te gebruiken. In Nederlandstalige teksten wordt € voor het bedrag gezet, met een spatie ertussen.

Hoe schrijf je 1.5 miljoen?

Als je getallen in letters schrijft, heet dat een telwoord. Telwoorden schrijf je zo veel mogelijk aan elkaar. Maar na duizend komt een spatie, en de getallen miljoen, miljard, biljoen, biljard enzovoort, schrijf je altijd als aparte woorden.

Hoe schrijf je geld op?

Hele euro’s kunnen als volgt worden opgeschreven: Na de euro’s een komma met twee nullen; €6,00. Na de euro’s een komma met een streepje; €6,- Na de euro niets; €6.

Hoe schrijf je € 1 50?

De munteenheid in Europa is de euro en dat schrijf je in Nederland en België met een kleine letter, net zoals bij alle andere munteenheden.

Hoe getal uitschrijven?

Richtlijnen getallen in letters uitschrijven: Getallen tussen nul en twintig schrijf je uit als woord, dus: twee, zes, elf, achttien en twintig, maar 21, 38 en 106. Tientallen tot honderd schrijf je uit als woord, dus: veertig, tachtig en honderd, maar 110, 150 en 280.

Hoe schrijf je 25 euro?

Bij een negatief bedrag schrijf je € -25 (‘De munteenheid is euro, het bedrag is negatief’) Gaat het om een korting, dan schrijf je – € 25 (‘Dit is een korting van 25 euro’)

Hoe schrijf je 1 op 1?

‘Iets een-op-een bespreken’ is officieel juist. Een-op-een wordt in de officiële spellingregels als vast geheel opgevat: als een samenkoppeling die met streepjes wordt geschreven.

Hoe schrijf je 200 euro?

Als u euro voluit schrijft, zet u het woord achter het bedrag: 200 euro. Het euroteken wordt in het Nederlandse taalgebied voor het bedrag gezet, gevolgd door een spatie: Die cd kost € 15,50. In Nederland staat er na hele bedragen meestal een komma en een streepje: Hij is me nog € 24,- schuldig.