Hoe schrijf je het tegenwoordig deelwoord?

Hoe schrijf je het tegenwoordig deelwoord?

Het tegenwoordig deelwoord is een vorm van het werkwoord. Het wordt gevormd door aan de infinitief -d of -de toe te voegen. Tegenwoordige deelwoorden kunnen ook als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord gebruikt worden.

Hoe gebruik je tegenwoordig deelwoord?

Een tegenwoordig deelwoord is een vorm van een werkwoord die uitdrukt dat iets aan de gang is. Het tegenwoordig deelwoord staat nooit in het werkwoordelijk gezegde. Het wordt altijd gebruikt als bijwoord of als bijvoeglijk naamwoord. Lopend | gingen | we | naar huis.

Wat is het verschil tussen een voltooid deelwoord en een tegenwoordig deelwoord?

Een onvoltooid deelwoord wordt gebruikt om aan te geven dat je iets doet, terwijl je ook iets anders doet. Een voltooid deelwoord wordt gemaakt door een –d of –de achter het hele werkwoord te plakken. Bijvoorbeeld: ‘Lachend fietsten wij naar school’.

Is tegenwoordige tijd?

Simpel uitgedrukt zegt de tegenwoordige tijd iets over een handeling die zich op het moment van spreken afspeelt, en de verleden tijd iets over een handeling die zich al eerder heeft afgespeeld.

Wat is het deelwoord?

Een deelwoord (of: participium) is een vormcategorie van het werkwoord, een onbepaalde werkwoordsvorm. Het woord deelwoord duidt aan dat het woord eigenschappen deelt van zowel werkwoorden als naamwoorden.

Wat is de voltooid tegenwoordige tijd?

De voltooid tegenwoordige tijd wordt gebruikt om een los feit, een enkelvoudige gebeurtenis te beschrijven. Het gaat dan vaak om iets wat recent heeft plaatsgevonden, maar het kan ook naar een wat verder verleden verwijzen. Vaak gaat het dan om een feit of voorval dat als afgerond wordt beschouwd.

Hoe haal je het voltooid deelwoord uit een zin?

Meestal weet je of de verleden tijd van een regelmatig werkwoord met -de(n) of -te(n) wordt geschreven en dan weet je dus ook of het voltooid deelwoord op -d of -t eindigt. Uiteraard kun je ook ’t kofschip (x) gebruiken om te weten hoe je het voltooid deelwoord schrijft.

Wat is een bijvoeglijk deelwoord?

Het voltooid deelwoord kan als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Het voltooid deelwoord staat dan voor een zelfstandig naamwoord. Het zegt dus iets meer van een zelfstandig naamwoord (mensen, dieren, dingen of planten). Brandend zonk het nieuwe schip.

Hoe vorm je een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord?

Als je van een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord maakt, zet je er meestal gewoon een e achter. Geen extra d of t dus, maar gewoon zo kort mogelijk. Vergelijk dit eens met de persoonsvorm: ik wendde de middelen aan. In enkele gevallen krijg je wel een extra d of t: het opgepotte geld.

Hoe schrijf je een voltooid deelwoord?

Een bekend ezelsbruggetje om te achterhalen of een voltooid deelwoord met d dan wel met t wordt geschreven, is luisteren naar de verleden tijd. Eindigt die op -de, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -d. Eindigt de verleden tijd op -te, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -t.