Hoe schrijf je kwart over?

Hoe schrijf je kwart over?

01:15 → Het is kwart over één. 12:15 → Het is kwart over twaalf ’s middags. 14:15 → Om kwart over twee was Ellen thuis. 10:15 → We hebben een pauze om kwart over tien.

Wat betekent kwart over?

Kwart over is gelijk aan een kwartier (15 minuten) over het hele uur.

Hoe laat is kwart over?

Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat, een half uur uit 30 minuten bestaat en een kwartier uit 15 minuten. Laat met behulp van de klok zien dat het 4 uren zijn en 15 minuten (een kwartier). Het is dus 15 minuten over 4 uur oftewel kwart over 4.

Hoe laat is kwart over 5?

Op deze analoge klok is het kwart over 5 ’s middags. Het is 5 uur geweest. Het is 15 minuten later dan 5 uur ’s middags. In digitale tijd is het dus 17:15 uur.

Hoe laat is kwart over 7?

Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat, een half uur uit 30 minuten bestaat en een kwartier uit 15 minuten. Laat met behulp van de klok zien dat het 7 uren zijn en 15 minuten (een kwartier). Het is dus 15 minuten over 7 uur, oftewel kwart over 7.

Is het kwart na of kwart over?

Om exacte kloktijden aan te geven, kunt u in verzorgde spreek- en schrijftaal het best het voorzetsel over gebruiken. Hij belt terug om kwart over tien.

Wat is kwart over zeven?

De grote wijzer wijst het cijfer 3 aan. De kleine wijzer staat iets over het uur dat het is geweest. Hier is het 7 uur geweest. Het is kwart over 7.

Hoeveel is 5 kwartier?

Een kwartier = een vierde deel ( 1⁄4 ) van een uur. Een kwartier = 15 minuten. Een kwartier = 3 stukken van 5 minuten.

Wat is half 8 in digitale tijd?

20:00 uur is gelijk aan 8 uur ’s avonds. Het is een half uur na 8 uur ’s avonds. Na 20:00 uur wordt het 21:00 uur (9 uur ’s avonds).

Hoe laat is 10 voor 9?

Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat, een half uur uit 30 minuten bestaat en een kwartier uit 15 minuten. Laat met behulp van de klok zien dat het 8 uren zijn en 50 minuten. Het is dus 10 minuten voor 9 uur oftewel 10 minuten voor 9.